Bộ môn Công tác xã hội

GS.TS ĐẶNG CẢNH KHANH THAM GIA HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC

 GS.TS ĐẶNG CẢNH KHANH THAM GIA HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2015 (đợt 5). Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân làm Chủ tịch.

Giải thưởng Hồ Chí Minh là một giải thưởng lớn của Nhà nước tặng cho những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục và văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và về nội dung tư tưởng, có đóng góp lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Đây cũng được xem là giải thưởng danh giá nhất hiện nay tại Việt Nam.

Đến thời điểm hiện nay, Nhà nước đã tiến hành tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ 4 lần qua các năm 1996, 2000, 2005, 2010.

Rất vinh dự và tự hào, GS.TS. Đặng Cảnh Khanh (Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Thăng Long) đã được mời tham gia với tư cách là một trong những ủy viên của Hội đồng.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.