Bộ môn Công tác xã hội

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ THẢM HỌA

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ THẢM HỌA

Chiều ngày 19/06/2014, TS. Phạm Tiến Nam (Bộ môn Công tác xã hội, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Thăng Long) đã tiến hành bảo vệ đề cương nghiên cứu về chủ đề công tác xã hội trong quản lý thảm họa trước Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài. Đây là nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao trong việc đổi mới chương trình giảng dạy đại học ngành Công tác xã hội.

Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học có danh tiếng thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn của Việt Nam: GS.TS Đặng Cảnh Khanh – Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Thăng Long (Chủ tịch Hội đồng), GS.TS Lê Thị Qúy – Trưởng Bộ môn Công tác xã hội, Đại học Thăng Long (Phản biện 1), PGS.TS Nguyễn Hồi Loan – Trưởng Bộ môn Công tác xã hội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (Phản biện 2), GS.TS Nguyễn Văn Khang – Trưởng Bộ môn Việt Nam học, Đại học Thăng Long (Ủy viên 1), TS. Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc – Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Thăng Long (Ủy viên 2), Th.S Đinh Thúy Quỳnh – Chuyên viên phòng Sau đại học & Quản lý khoa học, Đại học Thăng Long (Thư ký).

1 

TS. Phạm Tiến Nam trình bày đề cương nghiên cứu

 2

 3

 4

Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài chăm chú lắng nghe TS. Phạm Tiến Nam

bảo vệ đề cương nghiên cứu

Tại buổi bảo vệ, Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài đều tán thành về sự cần thiết phải nghiên cứu và đưa vấn đề công tác xã hội trong quản lý thảm họa vào trong chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội. Đặc biệt là trong bối cảnh khi Việt Nam và toàn thế giới đang phải đối mặt với nhiều thảm họa tự nhiên và xã hội thì vai trò của nhân viên công tác xã hội trong quản lý thảm họa càng trở nên quan trọng hơn. Xem xét kỹ nội dung đề cương nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu đối với tác giả đề cương. Theo đó, phạm vi nghiên cứu cùng các vấn đề liên quan cần điều chỉnh để phù hợp hơn với bối cảnh của Việt Nam hiện tại.

 5

 6

 7

 8

 9

Hội đồng khoa học góp ý và trao đổi cùng TS. Phạm Tiến Nam

Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng khoa học đã nhất trí thông qua đề tài nghiên cứu về vấn đề công tác xã hội trong quản lý thảm họa tại Việt Nam của TS. Phạm Tiến Nam. Đề tài sẽ nhằm tiến tới xây dựng một tập bài giảng, và xa hơn nữa là một giáo trình chung, dành cho môn học Công tác xã hội trong quản lý thảm họa.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.