Bộ môn Công tác xã hội

Những giờ học đặc biệt của sinh viên trường Đại học Bang San Jose tại Đại học Thăng Long

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại phòng Hội thảo tầng 1 Thư viện trường Đại học Thăng Long đã diễn ra buổi học đặc biệt dành cho Đoàn giảng viên và 7 học viên cao học, sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội; chuyên ngành Lịch sử đến từ trường Đại học Bang San Jose (Mỹ).

Đón tiếp Đoàn tại trường Đại học Thăng Long, có đại diện phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế, đại diện lãnh đạo Bộ môn Công tác xã hội, các giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội. Theo giảng viên Trần Đình Tuấn - người phụ trách Đoàn, chương trình học Quốc tế hàng năm của trường Đại học Bang San Jose, sinh viên sẽ lựa chọn một số Trường Đại học và cơ sở xã hội tại một đất nước trên thế giới và ghi tên tham gia khóa học mùa hè tại đó, tham dự khóa học mùa hè này họ sẽ tích lũy được 3 tín chỉ. Mùa hè năm nay, nhóm học viên cao học và sinh viên của Trường Đại học Bang San Jose sẽ đến 4 trường Đại học của Việt Nam là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Thăng Long; Trường Đại học Lao động - Xã hội; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Thành Phố Hồ Chí Minh và một số cơ sở xã hội khác.

Mở đầu buổi học đặc biệt này là phần giới thiệu vắn tắt của đại diện Bộ môn Công tác xã hội, về trường Đại học Thăng Long, về Bộ môn Công tác xã hội. Sau đó, nhóm sinh viên đã được nghe GS.TS. Lê Thị Quý trình bày về vấn đề An sinh xã hội và trẻ em ở Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình Khóa học mùa hè của nhóm sinh viên khi đến các Trường Đại học tại Việt Nam.

Đại diện Bộ môn Công tác xã hội - Trường Đại học Thăng Long

đang giới thiệu về Trường và Bộ môn Công tác xã hội

GS.TS. Lê Thị Quý đang giảng bài

 Trong nội dung bài giảng, giáo sư đã giới thiệu bức tranh tổng thể về An sinh Xã hội và những vấn đề của trẻ em ở Việt Nam. Thông qua những nội dung giảng dạy cùng với những số liệu cụ thể từ các nghiên cứu thực tiễn của Việt nam đã giúp cho sinh viên Quốc tế hiểu hơn về vấn đề An sinh xã hội và trẻ em của Việt Nam và vai trò, tầm quan trọng của nghề công tác xã hội trong xã hội hiện nay.

Giờ học đặc biệt của nhóm học viên và sinh viên Mỹ tại trường Đại học Thăng Long

Phần cuối của buổi học, giảng viên và sinh viên đã dành thời gian trao đổi, thảo luận để có thêm kiến thức về một số vấn đề văn hóa xã hội của Việt Nam và cùng chụp một số bức ảnh để lưu lại khoảng thời gian rất ý nghĩa này.

GS.TS Lê Thị Quý đang trả lời câu hỏi của sinh viên


 Bức ảnh kỷ niệm sau buổi học đặc biệt giữa giảng viên và sinh viên trường Đại học Bang San Jose và Đại học Thăng Long

Nguồn đưa tin bài: Bộ môn Công tác Xã hội – Khoa khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học Thăng LongVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.