Bộ môn Công tác xã hội

THÔNG BÁO: Lịch tập và thi môn Hát nhạc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN HÁT NHẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Hà Nội, ngày 14 tháng 01   năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch tập và thi môn Hát nhạc

 

Sinh viên các lớp Hát nhạc và sinh viên thi lại, thi nâng điểm môn Hát nhạc sẽ:

- Tập vào: 9h00 ngày 15/01/2014.

- Thi vào: 9h00 ngày 17/01/2014.

Chú ý: Những sinh viên học lớp Hát nhạc do thầy Quang Phác giảng dạy đến ký nhận bảng điểm chính thức vào 9h00 sáng 17/01/2014.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.