LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỪ K27 TRỞ VỀ TRƯỚC HỌC KỲ 1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018

31(1)Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h00. Ngày họp được cụ thể trong bảng.

Xem tiếp...

Danh sách Phòng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp HK2 nhóm 1 2016-2017

1031Danh sách Phòng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp HK2 nhóm 1 2016-2017

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ CÁC LỚP THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH-TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG K29 Học kỳ 3 nhóm 3, năm học 2016-2017

23(2)Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h00’. Ngày họp được cụ thể như bảng dưới đây:

Xem tiếp...

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP từ Học kỳ III Nhóm 3, năm học 2016-2017

2DANH SÁCH  CỐ VẤN HỌC TẬP (Từ Học kỳ III Nhóm 3, năm học 2016-2017)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v nộp Khóa luận tốt nghiệp HKII_16-17 Khoa Kinh tế-Quản lý

12Thứ 5 (30/3/2017), sinh viên đủ điều kiện ra Hội đồng sẽ nộp KLTN

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.