LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – KẾ TOÁN K28 Học kỳ 1, năm học 2017-2018

17(2)SINH VIÊN THEO DÕI PHÒNG HỌP TẠI BẢN TIN KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

Xem tiếp...

THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ V/V NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 3 NHÓM 2 NĂM HỌC 2016-2017

8(2)Những sinh viên thi lại, thi nâng điểm sẽ liên lạc với giảng viên để nhận đề tài và nộp bài theo phân công

Xem tiếp...

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017

38(1)Sinh viên có thắc mắc về kết quả làm BCTT cần lên Khoa Kinh tế để được giải đáp trước 19/05/2017.

Xem tiếp...

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP BỘ MÔN TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA

32LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP BỘ MÔN TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA <= 28

Xem tiếp...

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP HK1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018 BM KẾ TOÁN

28(2)SV THEO DÕI PHÒNG HỌP TẠI BẢNG TIN CỦA KHOA

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.