THÔNG BÁO Danh sách giáo viên hướng dẫn làm KLTN trong HKI, năm học 2015-2016

002HKI, năm học 2015-2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách cố vấn học tập các lớp đến khóa 27

014Khoa Kinh tế - Quản lý 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp nhóm 1, học kỳ I năm học 2015-2016 trên mạng

pen3 giờ chiều thứ Tư, ngày 08/07/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v làm Khóa luận tốt nghiệp và học Chuyên đề tốt nghiệp từ năm học 2015-2016

klSinh viên phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nộp khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý học kỳ III, năm học 2014 - 2015

klDo lịch thi của kỳ thi Phổ thông Trung học Quốc gia tại trường trùng với lịch nộp khóa luận tốt nghiệp học kỳ III năm học 2014-2015 nên Khoa Kinh tế - Quản lý đổi lịch nộp bài

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.