DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT
HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020
  Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào 13-15/5/2020  
  Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 26/3/2020      
  Sau thời hạn này sv vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi 26/3/2020    
 

Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 27/3/2020

Sinh viên xem danh sách tại đây

       

Tin mới

Các tin khác