THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

 

THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

8.30 sáng thứ 4, ngày 13 tháng 11 năm 2019,  sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp HKII năm học 2019-2020 có mặt tại phòng Hội thảo tầng 4 (nhà 9 tầng) để xét điều kiện làm Khóa luận, nhận giáo viên hướng dẫn và nghe phổ biến quy trình làm Khóa luận.

                                                                                                            KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ


Tin mới

Các tin khác