KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

 

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTH 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

 

Sinh viên theo dõi kết quả tại đây

5 điểm: ĐẠT  

3 điểm: KHÔNG ĐẠT 

(-1) điểm: HỌC LẠI

Sinh viên không đạt đến lấy lại BCTT trước ngày 28/01/2018

Sinh viên có thắc mắc về kết quả BCTT lên trực tiếp Khoa Kinh tế Quản lý để được giải đáp trước ngày 28/01/2018  Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.