DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-201

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 02-04/01/2018
Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 15/11/2017
Sau thời hạn này sv vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi
Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 15/11/2017
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp  GVHD Số điện thoại
1 A11324 HỨA NGỌC  HUYỀN QA20d2 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
2 A12676 LÊ HOÀNG  HẢI QA21a1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
3 A18007 ĐỖ NGỌC  QM23b1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
4 A19181 NGUYỄN THỊ MINH  CHÂU QB24b2 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
5 A20416 ĐINH PHƯƠNG TOÀN QM25c1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
6 A20556 NGUYỄN THANH HUYỀN QF25c2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
7 A20596 NGUYỄN XUÂN ĐỨC QA25g1 Đào Diệu Hằng 0904507633
8 A20599 NGUYỄN THANH BÌNH QM25g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
9 A20675 HOÀNG NGUYỄN HOÀNG ANH QM25c1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
10 A21020 TÔ MỸ XUÂN QA25g2, QE25g2 Đào Diệu Hằng 0904507633
11 A21582 LÊ DUY ANH QM25c1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
12 A21635 TRẦN THUỲ TRANG QM25e1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
13 A21747 NGUYỄN THU NGA QM25b1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
14 A21927 ĐÀO XUÂN HIẾU QB25g3 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
15 A22335 NGUYỄN MẠNH HƯNG QE26g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
16 A22417 NGUYỄN PHÚ THỊNH QM26b1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
17 A22443 PHẠM THU TRANG QE26e1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
18 A22448 QUẢN ANH TRUNG QE26c1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
19 A22516 LƯU TUẤN ANH QF26g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
20 A22534 LÊ HẢI SƠN QB26d1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
21 A22563 TRỊNH ĐÌNH CÔNG QM26g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
22 A22597 ĐẶNG TIẾN ĐẠT QM26g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
23 A22648 HOÀNG SƠN TÙNG QF26d1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
24 A22662 NINH NGỌC TĨNH QE26g1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
25 A22671 NGUYỄN NHẬT LINH QF26e1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
26 A22680 TRƯƠNG HẢI VIỆT TRINH QA26e1 Đào Diệu Hằng 0904507633
27 A22683 LÊ HUYỀN MY QM26e1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
28 A23141 NGUYỄN LAN ANH QE26e2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
29 A23183 NGUYỄN VĂN HÙNG QE26e3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
30 A23196 LÊ MINH SƠN QA26g2 Đào Diệu Hằng 0904507633
31 A23199 NGUYỄN THANH HUYỀN QM26d1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
32 A23300 NGUYỄN TRUNG KIÊN QF26d1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
33 A23310 TRỊNH THỊ MAI HƯƠNG QA26g3 Mai Thanh Thủy 0914501234
34 A23337 TRẦN HÀ NGÂN QE26d1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
35 A23343 NGUYỄN HOÀI LIÊN QM26e1 Lê Thị Hạnh 01673082717
36 A23427 PHẠM HOÀNG LONG QE26g3 Vũ Đức Hiếu 0976679406
37 A23535 NGUYỄN THỊ VIỆT NGA QM26e1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
38 A23722 NGUYỄN THU THỦY QE26g3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
39 A23801 QUÁCH TRỊNH KHÁNH NAM QM26e1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
40 A23816 HOÀNG NGỌC HUYỀN QE26e2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
41 A23907 TRẦN VĂN DŨNG QE26g4 Vũ Đức Hiếu 0976679406
42 A23933 ANH QE26d2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
43 A23945 NGUYỄN MỸ LINH QE26e3 Vũ Đức Hiếu 0976679406
44 A23979 VŨ HUY VƯỢNG QF26d2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
45 A24125 KIỀU THỊ THU TRANG QE26d2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
46 A24131 NGUYỄN THỊ THÚY QA26g5 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
47 A24199 NGUYỄN QUỲNH TRANG QA26e4 Đào Diệu Hằng 0904507633
48 A24225 NGUYỄN NHƯ BÁCH QE26g4 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
49 A24291 BÙI THỊ BÍCH HẰNG QB26g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
50 A24296 TRỊNH MINH  HOÀNG QB26g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
51 A24303 ĐÀO NGỌC ANH QE27g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
52 A24309 NGUYỄN THỊ KIỀU LY QM27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
53 A24343 HOÀNG TRÂM ANH QM27c1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
54 A24355 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QF27c1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
55 A24360 NGUYỄN NGỌC BÍCH QE27g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
56 A24384 CHU THANH HUYỀN QF27c1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
57 A24385 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN QA27g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
58 A24391 ĐÀO THU TRÀ QF27g1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
59 A24439 LẠI MINH QM27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
60 A24443 NGUYỄN HẠNH MỸ QF27c1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
61 A24469 LÊ MẠNH DŨNG QE27g1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
62 A24481 TRẦN TRÍ QA27g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
63 A24646 NGÔ HUY HOÀNG QM27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
64 A24660 TRỊNH PHƯƠNG NGÂN QM27c1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
65 A24665 NGUYỄN HỮU ĐỨC TRUNG QM27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
66 A24673 NGUYỄN NGỌC ANH QA27g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
67 A24708 VŨ THẾ ANH QE27d1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
68 A24775 HOÀNG HUYỀN TRANG QA27g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
69 A24781 NGUYỄN HÀ CHI QA27d1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
70 A24783 NGUYỄN CAO HIẾU QE27c1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
71 A24807 NGUYỄN THU PHƯƠNG QM27c1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
72 A24812 MAI HOÀNG LONG QE27b1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
73 A24819 BÙI THU PHƯƠNG QM27e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
74 A24825 NGUYỄN THU THỦY QF27a1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
75 A24828 LÊ TUẤN ANH QM27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
76 A24829 NGUYỄN ANH TUẤN QE27d1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
77 A24838 NGUYỄN THỊ HOÀNG GIANG QF27g1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
78 A24855 ĐẶNG PHƯƠNG LINH QF27b1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
79 A24878 TÔ THỊ HUYỀN TRANG QM27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
80 A24893 ĐINH SĨ PHÚC DƯƠNG QA27e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
81 A24903 DƯƠNG PHƯỢNG ANH QF27g1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
82 A24908 LÊ HÀ THU QA27e1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
83 A24915 MAI THANH VÂN QA27d1 Mai Thanh Thủy 0914501234
84 A24918 TRỊNH TIẾN ĐẠT QA27g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
85 A24932 TRẦN MINH PHÚC QM27b1 Lê Thị Hạnh 01673082717
86 A24941 BÙI TRUNG KIÊN QF27d1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
87 A24954 NGUYỄN PHƯƠNG ANH QM27a1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
88 A24970 PHẠM THỊ THU TRANG QA27g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
89 A24971 PHẠM HỒNG VÂN QB27g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
90 A24976 PHẠM MAI ANH QF27g1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
91 A24991 NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG QE27g2 Lê Thị Hạnh 01673082717
92 A25000 NGUYỄN THÚY HẠNH QE27a1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
93 A25007 NGUYỄN THỊ NGỌC QA27g1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
94 A25014 HOÀNG HƯƠNG GIANG QM27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
95 A25033 CHU PHẠM BẢO NGỌC QE27b1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
96 A25040 TRẦN HỮU ĐỨC QB27g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
97 A25041 NGUYỄN NHẬT LY QA27g2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
98 A25051 LÊ MINH HIỀN QF27g1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
99 A25087 NGUYỄN THỊ HẠNH QF27g1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
100 A25103 TRẦN DIỆU LINH QM27d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
101 A25109 DƯƠNG QUANG HẢI QE27g2 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
102 A25112 NGUYỄN THỊ MINH QA27e1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
103 A25115 THÁI MINH NGỌC QA27c1 Mai Thanh Thủy 0914501234
104 A25131 VŨ QUANG HUY QM27d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
105 A25144 NGUYỄN THỊ GIANG QE27c1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
106 A25146 MẠC THỊ MĨ LINH QA27d1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
107 A25174 NGUYỄN TIẾN VIỆT ANH QF27e1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
108 A25212 TRẦN NGỌC LINH QA27e1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
109 A25215 QUÁCH THỊ BÍCH PHƯƠNG QM27e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
110 A25222 NGUYỄN DIỆU LINH QF27d1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
111 A25257 BÙI HUY HOÀNG QB27d1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
112 A25273 LÊ THUỲ DƯƠNG QA27g2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
113 A25294 PHẠM THU VÂN QM27c1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
114 A25295 VÕ HƯƠNG LY QF27d1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
115 A25297 NGUYỄN NHƯ HÙNG SƠN QF27c1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
116 A25299 PHẠM KIM NGÂN QA27g2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
117 A25305 PHẠM THỊ NGỌC THÚY QF27c1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
118 A25328 TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH QA27b1 Mai Thanh Thủy 0914501234
119 A25336 THÁI THỊ THANH QE27e2 Lê Thị Hạnh 01673082717
120 A25341 DƯƠNG THỊ MINH TUYẾT QF27e1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
121 A25366 LƯU BÁCH ĐẠT QE27g2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
122 A25374 NGUYỄN NGỌC HUY QB27d1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
123 A25385 NGUYỄN HỒNG ANH QM27g1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
124 A25388 BÙI THU THẢO QM27g1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
125 A25421 LÊ ANH QUÂN QM27c1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
126 A25430 BẠCH THU TRANG QA27c1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
127 A25442 TRỊNH TỐ UYÊN QF27d1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
128 A25455 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI QE27g3 Lê Thị Hạnh 01673082717
129 A25460 VŨ NGỌC HÒA QE27g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
130 A25461 PHẠM THANH HẰNG QF27g2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
131 A25479 TRẦN THU HÒA QE27g3 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
132 A25489 VŨ VĂN HOAN QE27g3 Lê Thị Hạnh 01673082717
133 A25524 LƯU THU TRANG QM27c1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
134 A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG QF27c1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
135 A25550 VŨ XUÂN TRƯỜNG QB27g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
136 A25573 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG QA27g3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
137 A25575 NGUYỄN KHẮC HIẾU QF27g2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
138 A25604 NGUYỄN ĐÔNG THỤY ANH QE27g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
139 A25607 LÊ HỒNG PHƯỢNG ANH QA27b1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
140 A25616 NGUYỄN NHẬT ĐỨC QF27d1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
141 A25659 LƯƠNG ANH CHI QA27g3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
142 A25660 PHẠM MINH HẰNG QF27g2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
143 A25666 ĐẶNG THANH TUYỀN QM27g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
144 A25671 NGUYỄN QUỲNH ANH QE27e2 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
145 A25684 NGUYỄN THANH HẰNG QA27e2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
146 A25687 ĐỖ DUY THÀNH QA27g3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
147 A25693 LÊ HOÀNG MINH GIANG QA27c1 Mai Thanh Thủy 0914501234
148 A25727 ĐỖ MAI LINH QE27e2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
149 A25730 ĐINH HOÀNG LINH QA27g4 Lê Thị Hà Thu 0983035946
150 A25731 NGUYỄN THỊ HẢI QA27d1 Mai Thanh Thủy 0914501234
151 A25732 TRƯƠNG CẨM QA27g4 Đào Diệu Hằng 0904507633
152 A25736 LÂM THỊ OANH QB27g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
153 A25770 NGUYỄN THU NGÂN QA27e2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
154 A25824 NGUYỄN THU HÒA QA27d1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
155 A25831 VŨ PHƯƠNG THÚY QF27g3 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
156 A25833 NGUYỄN THANH HUYỀN QM27g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
157 A25857 HOÀNG VĂN HUỲNH QE27g4 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
158 A25871 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG QE27g4 Lê Thị Hạnh 01673082717
159 A25878 VŨ MINH NGỌC QM27g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
160 A25917 BÙI THỊ MỸ NINH QM27d1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
161 A25931 NGUYỄN THÙY LINH QF27c1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
162 A25937 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH QM27g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
163 A25948 PHẠM MAI ANH QA27g5 Đào Diệu Hằng 0904507633
164 A25959 ĐỖ BÁ HẢI NAM QM27c1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
165 A25988 NGUYỄN QUỐC HUY QF27e1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
166 A25992 TRỊNH MAI TRANG QM27c1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
167 A25997 TRẦN ĐỨC TRUNG QE27b1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
168 A26021 CHU KIỀU ANH QE27b1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
169 A26087 NGUYỄN ANH HÀO QE27g4 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
170 A26106 NGUYỄN GIANG SƠN QM27g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
171 A26110 VŨ VIỆT ANH QE27g4 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
172 A26238 BẠCH THỊ HÀ CHUNG QE27d1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
173 A26276 NGUYỄN THỊ THÙY  LINH QA27g5 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
174 A26283 NGUYỄN SƠN QE26g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
175 A26607 TRƯƠNG THỊ QUỲNH ANH QE28g2 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
176 A26672 TẠ TƯƠNG TÍN QE28g2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
177 A27231 TRỊNH THỊ PHƯƠNG ANH QE28g4 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
178 A27290 PHAN TRỌNG ĐỨC QE28c1 Lê Thị Hạnh 01673082717
179 A27398 NGUYỄN HÀ LY QA28d1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
180 A28057 ĐỖ TRUNG HIẾU QE28g6 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.