DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTH

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 02-04/10/2017
Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 15/08/2017
Sau thời hạn này sv vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi
Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 15/08/2017
STT MSV Họ đệm Tên Lớp chuyên ngành GVHD Số điện thoại
1 A15266 HOÀNG THỊ NGỌC  TRÂM QB22c4 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
2 A16838 NGÔ THỊ  VÂN QE23g1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
3 A18162 TẠ QUANG  ANH QB23c11 Mai Thanh Thủy 0914501234
4 A18172 PHẠM HÀ  LY QA23b1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
5 A19539 TRẦN THỊ LINH  CHI QM24c2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
6 A20233 NGUYỄN TRỌNG  NGHĨA QB24g5 Lê Thị Hà Thu 0983035946
7 A20288 VŨ CÔNG  HƯNG QF26g3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
8 A20496 BÙI YẾN NHI QF25d1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
9 A20505 VŨ NGỌC SƠN QE25a1 Mai Thanh Thủy 0914501234
10 A20606 ĐOÀN QUANG HUY QF25g2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
11 A20626 DƯƠNG THỊ PHƯỢNG QE25b1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
12 A20651 ĐÀO ĐỨC LONG QM25a1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
13 A20726 TRẦN THỊ HƯƠNG QM25g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
14 A21040 TRẦN XUÂN CÔNG TUẤN QE25e1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
15 A21148 NGUYỄN HUYỀN MY QF25c2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
16 A21756 VŨ HỒNG NGỌC QM25g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
17 A21880 PHẠM VIỆT HÙNG QF25g5 Đỗ Trường Sơn 01663817355
18 A21907 HOÀNG THỊ DIỆU LINH QE25c1, QF25c1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
19 A22216 NGUYỄN HỮU NINH QE25g3 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
20 A22279 LÊ ĐỨC  MẠNH QF25g3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
21 A22287 NGUYỄN HẢI  LINH QE25g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
22 A22363 NGUYỄN QUỐC ĐẠT QA26g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
23 A22440 LÊ VIỆT QE26e1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
24 A22459 HOÀNG NGỌC QE26e1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
25 A22609 PHẠM XUÂN TÀI QE26e1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
26 A22630 NGUYỄN THANH HUYỀN QM26e1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
27 A22670 NGUYỄN QUANG VINH QA26e1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
28 A22686 NGUYỄN HỮU QUANG ANH QE26d1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
29 A22734 NGUYỄN ĐỖ NGỌC CƯỜNG QE26c1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
30 A22773 HOÀNG MINH TIẾN QA26e2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
31 A22778 HOÀNG THANH QM26b1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
32 A22784 ĐỖ DUY LINH QF26e1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
33 A22813 NGUYỄN DIỆU LINH QB26d1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
34 A22817 HOÀNG NGỌC SƠN QE26e1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
35 A22951 PHẠM TỐ UYÊN QM26d1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
36 A23088 ĐẶNG THANH TUẤN QE26e2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
37 A23190 NGUYỄN THANH TÙNG QM26g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
38 A23198 NGUYỄN THỊ THÙYDUNG QA26a1 Đào Diệu Hằng 0904507633
39 A23437 NGUYỄN THỊ HUYỀN QE26g3 Đào Diệu Hằng 0904507633
40 A23584 NGUYỄN KIỀU NGA QE26d2 Đào Diệu Hằng 0904507633
41 A23778 PHẠM THỊ BẢO LINH QA26g4 Đào Diệu Hằng 0904507633
42 A23808 NGUYỄN BẢO HOÀNG QE26e2 Đào Diệu Hằng 0904507633
43 A23839 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH QE26d2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
44 A23878 NGUYỄN HOÀNG YẾN QE26g4 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
45 A23893 NGUYỄN THỊ THU NGA QE26g4 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
46 A23903 TRẦN NGỌC QUYẾT QB26g1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
47 A24055 ĐỒNG THỊ KIỀU LIÊN QA26e4 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
48 A24094 TRẦN THỊ THU TRANG QE26g4 Mai Thanh Thủy 0914501234
49 A24184 TRẦN THỊ HỒNG TRANG QA26g5 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
50 A24224 TRẦN ANH THƯ QE26c1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
51 A24229 PHAN MẠNH LINH QF26g3 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
52 A24248 ĐẶNG ANH TÀI QM26e1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
53 A24250 ĐẶNG GIA CƯỜNG QE26g4 Vũ Lệ Hằng 0942777829
54 A24279 LÊ QUANG NAM QF26g3 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
55 A24312 DƯƠNG HỒNG CÚC QA27g1 Mai Thanh Thủy 0914501234
56 A24352 PHẠM THỊ KIM TUYẾN QM27c1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
57 A24359 NGUYỄN THỊ THUỶ QA27b1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
58 A24406 NGUYỄN MỸ LINH QE27e1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
59 A24412 HOÀNG PHƯƠNG NHUNG QE27c1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
60 A24419 NGUYỄN HUY TUẤN QE27e1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
61 A24429 TRỊNH KHÁNH LY QE27e1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
62 A24435 HUỲNH THU NGÂN QF27c1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
63 A24444 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA QE27g1 Mai Thanh Thủy 0914501234
64 A24473 TRẦN MỸ LINH QF27c1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
65 A24488 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO QM27e1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
66 A24518 ĐẶNG LÊ KHÁNH LINH QM27e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
67 A24569 LÊ THÀNH HIỆU QE27e1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
68 A24570 NGÔ THỊ THANH LOAN QE27e1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
69 A24574 PHẠM MINH ĐỨC QE27g1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
70 A24609 NGUYỄN TUYẾT MAI QF27a1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
71 A24610 NGUYỄN PHƯƠNG QF27e1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
72 A24638 NGUYỄN HỮU ANH QF27g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
73 A24641 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG QE27c1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
74 A24670 NGUYỄN MINH THÀNH QM27g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
75 A24693 TRẦN THỊ TUYẾT MAI QA27g4 Mai Thanh Thủy 0914501234
76 A24699 PHAN TRÀ MY QM27c1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
77 A24711 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QM27e1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
78 A24712 CAO HOÀNG QA27d1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
79 A24718 PHẠM PHƯƠNG THỦY QE27g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
80 A24731 NGUYỄN VŨ THU HƯƠNG NJ27c2, QF27c1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
81 A24759 PHẠM NGỌC ANH QA27g1, QE27g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
82 A24786 NGUYỄN NGỌC TUẤN QM27d1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
83 A24813 NGUYỄN HOÀNG NHẬT QM27g1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
84 A24842 DƯƠNG PHƯƠNG THÀNH QF27g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
85 A24904 TRẦN ÁNH NGỌC QM27b1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
86 A24917 LÊ VĂN THẾ QE27g2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
87 A24926 TRẦN TÚ ANH QA27c1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
88 A24933 LÊ HOÀNG HÀ MY QA27g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
89 A25010 ĐỖ THỊ HUYỀN QA27g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
90 A25034 NGUYỄN DIỆP ANH QM27e1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
91 A25071 NGUYỄN TRI ĐÔNG QE27b1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
92 A25081 QUẢN LAN HƯƠNG QA27d1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
93 A25110 NGUYỄN THÙY LINH QE27g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
94 A25111 HOÀNG LINH CHI QE27d1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
95 A25116 VŨ THỊ KIM ANH QE27g2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
96 A25122 ĐINH TRUNG KIÊN QM27e1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
97 A25153 LÊ THANH HUYỀN QA27b1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
98 A25166 VŨ NGUYỆT MINH QM27b1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
99 A25169 TRẦN THỊ XUÂN MẾN QF27g2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
100 A25192 LÊ VŨ VIỆT QM27g1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
101 A25207 NGUYỄN DIỆU LINH QE27g2 Phạm Long Châu 0983505584
102 A25217 NGUYỄN MAI ANH QF27c1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
103 A25225 PHÙNG THỊ TRÚC QUỲNH QF27g2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
104 A25226 NGUYỄN THỊ DIỄM MY QF27e1 Phạm Long Châu 0983505584
105 A25236 LÊ NHẬT LINH QE27g2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
106 A25244 VŨ HẰNG QM27c1 Phạm Long Châu 0983505584
107 A25263 VŨ THỊ KHÁNH LINH QA27g2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
108 A25269 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO QA27e1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
109 A25275 NGUYỄN HỒNG ÁNH QB27g2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
110 A25298 BÙI DIỆU LINH QF27e1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
111 A25306 NGUYỄN MINH ĐÔNG QF27e1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
112 A25313 VŨ MAI QUỲNH QF27e1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
113 A25317 NGUYỄN THỊ THANH THÚY QA27d1 Phạm Long Châu 0983505584
114 A25332 TRƯƠNG THỊ THU UYÊN QE27g2 Phạm Long Châu 0983505584
115 A25342 CÔNG THỊ HUYỀN TRANG QA27c1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
116 A25352 TRẦN MINH PHƯƠNG QA27d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
117 A25364 NGUYỄN THỊ THU THẢO QM27e1 Phạm Long Châu 0983505584
118 A25365 NGUYỄN MAI ANH QA27e2 Lê Thị Hạnh 01673082717
119 A25412 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG QA27g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
120 A25413 VŨ THỊ PHƯƠNG GIANG QA27g4 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
121 A25438 HOÀNG PHƯƠNG THẢO QE27e1 Phạm Long Châu 0983505584
122 A25451 HOÀNG ĐỨC HUY QE27g2 Phạm Long Châu 0983505584
123 A25470 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH QF27g2 Lê Thị Hạnh 01673082717
124 A25491 ĐINH NGỌC ANH QM27c1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
125 A25498 BÙI THU TRANG QE27c1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
126 A25517 HOÀNG VIỆT MỸ QE27g3 Lê Thị Hạnh 01673082717
127 A25520 NGUYỄN ĐÌNH HUY QE27g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
128 A25536 PHẠM THỊ DƯƠNG QE27e2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
129 A25541 VŨ HỒNG QA27d1 Lê Thị Hạnh 01673082717
130 A25543 CUNG HẢI NAM QM27g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
131 A25556 PHẠM THỊ HÀ AN QM27d1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
132 A25642 TRƯƠNG THẾ SƠN QE27g3 Lê Thị Hạnh 01673082717
133 A25643 NGUYỄN THU TRANG QA27g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
134 A25646 TRẦN NGỌC LINH QM27a1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
135 A25651 NGUYỄN THỊ HẠNH QA27g4 Lê Thị Hạnh 01673082717
136 A25674 ĐẶNG TRẦN TÀI QM27e1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
137 A25675 NGUYỄN MINH HUYỀN QA27g3 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
138 A25688 PHẠM THU TRÀ QA27g3 Lê Thị Hạnh 01673082717
139 A25708 NGHIÊM XUÂN DƯƠNG QE27g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
140 A25725 NGUYỄN BÌNH MINH QM27e1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
141 A25734 LÊ QUỲNH ANH QF27g3 Lê Thị Hạnh 01673082717
142 A25762 TRẦN HẢI ĐĂNG QM27g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
143 A25774 PHẠM THANH NGA QA27g4 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
144 A25801 NGUYỄN NGỌC CHI QF27g3 Lê Thị Hạnh 01673082717
145 A25805 NGÔ VĂN KHOA QF27g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
146 A25816 PHẠM THỊ KIM OANH QA27d1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
147 A25828 NGUYỄN TRÀ MY QM27b1 Lê Thị Hạnh 01673082717
148 A25830 NGUYỄN MINH THÚY QM27b1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
149 A25835 NGUYỄN THỊ HƯNG QA27g4 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
150 A25843 PHẠM THỊ HẠNH QA27g4 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
151 A25849 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO QF27d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
152 A25869 NGUYỄN PHƯƠNG HOA QF27g3 Nguyễn Tường Minh 0932244499
153 A25889 NGÔ THÁI QB27g2 Nguyễn Tường Minh 0932244499
154 A25894 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG QE27e2 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
155 A25896 TRẦN DIỆU THÚY QF27e1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
156 A25919 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO QB27e1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
157 A25941 NGUYỄN THỊ VÂN ANH QF27e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
158 A25949 TRẦN THỊ THU TRANG QE27d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
159 A25950 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC QM27e1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
160 A25951 NGUYỄN THỊ TUYẾT THƠ QA27g5 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
161 A25966 NGUYỄN BÍCH PHƯƠNG QA27e2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
162 A26008 ĐÀM THANH HẢI QA27g5 Nguyễn Tường Minh 0932244499
163 A26043 NGÔ THÙY DƯƠNG QF27g3 Nguyễn Tường Minh 0932244499
164 A26227 TRẦN HUYỀN TRANG QF27g3 Nguyễn Tường Minh 0932244499
165 A26239 THÁI THẢO PHƯƠNG QM27b1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
166 A26254 LÊ HƯƠNG GIANG QB27g2 Nguyễn Tường Minh 0932244499
167 A26275 PHẠM THỊ THU  THẢO QA27g5 Nguyễn Tường Minh 0932244499
168 A26285 VŨ TUẤN HÙNG QE27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.