LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP THUỘC K29 KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ Học kỳ 1 nhóm 3, năm học 2017-2018

 

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬPCÁC LỚP THUỘC K29 KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

Học kỳ 1 nhóm 3, năm học 2017-2018

Thời gian họp, Ngày họp được cụ thể như bảng dưới đây:

SV xem phòng họp tại bảng tin Khoa-Tầng 1 nhà 7 tầng

STT

Ngày họp

Lớp

Số SV

Cố vấn học tập

1

Giờ 8-9; thứ 3, 4/7/2017

QM29g3

23

Vũ Lệ Hằng

2

Giờ 8-9; thứ 3, 4/7/2017

QE29a1, QE29b1, QE29c1, QE29d1, QE29d2, QE29e1, QE29g1

97

Lê Thị Hạnh

3

Giờ 8-9; thứ 3, 4/7/2017

QM29g2

19

Nguyễn Tường Minh

4

Giờ 8-9; thứ 3, 4/7/2017

QM29a1, QM29b1, QM29c1, QM29d1, QM29e1, QM29e2, QM29g1

98

Phạm Mai Hương

5

Giờ 8-9; thứ 3, 4/7/2017

QE29g2, QE29g3, QE29g4, QE29g5

94

Nguyễn Mai Quỳnh

6

Giờ 8-9; Thứ 2, 3/7/2017

QA29b1, c1, d1, d2, e1, e2, g1

100

Đoàn Thị Hồng Nhung

7

Giờ 8-9; Thứ 2, 3/7/2017

QA29g2, g3, g4, g5

100

Nguyễn Thanh Thủy

8

16.30 thứ 4, ngày 5/7/2017

QF29, QB29

100

Lê Thanh Nhàn

 


Tin mới

Các tin khác