KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017

 

 

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTN
KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017
-1: HỌC LẠI      
3 THI LẠI        
5: ĐẠT        
Sinh viên có thắc mắc về kết quả làm BCTT cần lên Khoa Kinh tế để được giải đáp trước 19/05/2017.
Sinh viên trượt BCTT lấy lại BCTT trước 19/05/2017    
Sinh viên đạt không lấy lại BCTT      
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên KN1 GHI CHÚ
1 A12244 LÊ QUANG  5
2 A14103 NGUYỄN QUỐC  HẢI 5
3 A16510 NGUYỄN THU  HẰNG 3 Không nộp bài
4 A16742 TRẦN BẢO  AN 3 Không nộp bài
5 A16772 NGUYỄN THIÊN  TRANG 3 Không nộp bài
6 A17111 NGUYỄN THỊ KIM  CHI 5
7 A17516 PHẠM QUANG  SỸ 5
8 A18457 NGUYỄN BÁ TÔN KHÔI  ANH 3 Không nộp bài
9 A18925 ĐỖ DIỆU  LINH 5
10 A18963 NGUYỄN THỊ THU  HẰNG 5
11 A19203 ĐÀO THỊ TỐ  UYÊN 5
12 A20199 NGUYỄN VIỆT  TÂN 3 Không nộp bài
13 A20315 TẠ THÁI  HÒA 3 Không nộp bài
14 A20368 NGUYỄN THÙY LINH 3 Không nộp bài
15 A20408 LÊ THỊ MỸ LINH 5
16 A20484 KIỀU VĂN NINH 3
17 A20496 BÙI YẾN NHI -1 Không nộp bài
18 A20570 NGUYỄN QUÝ CƯỜNG 5
19 A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 3 Không nộp bài
20 A20759 TRẦN HẢI NAM 3 Không nộp bài
21 A20795 ĐẶNG THỊ MAI PHƯƠNG 5
22 A20800 TRƯƠNG THỊ THÙY LINH 5
23 A20899 VŨ TUẤN ANH 5
24 A20900 NGUYỄN HOÀNG NAM PHƯƠNG 5
25 A21015 PHẠM THỊ TRÀ MY 5
26 A21106 NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG 5
27 A21111 NGUYỄN MẠNH THẮNG 5
28 A21205 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 5
29 A21346 ĐỖ THỊ THANH THÚY 5
30 A21377 TRẦN NGỌC ĐƯỜNG 5
31 A21409 NGUYỄN THỊ XUÂN NHẬT 5
32 A21628 LÊ TUẤN ANH 5
33 A21645 DƯƠNG TIỂU MY 5
34 A21662 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 5
35 A21712 ĐÀO KIỀU TRUNG KIÊN 5
36 A21827 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 5
37 A21919 NGUYỄN NGỌC DŨNG 5
38 A21943 NGUYỄN THU TRANG 5
39 A21975 NGUYỄN THIÊN THANH 5
40 A22043 NGUYỄN THANH LIÊM 5
41 A22059 NGUYỄN HOÀNG NAM 5
42 A22105 HOÀNG HỒNG QUÂN 3 Không nộp bài
43 A22305 NGUYỄN HOÀI TRANG 5
44 A22307 MAI TUẤN 5
45 A22322 TRẦN THANH THANH 5
46 A22338 PHẠM HOÀNG LÂM 5
47 A22340 VY THU 5
48 A22347 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 5
49 A22359 TRỊNH XUÂN VƯỢNG 5
50 A22372 TRẦN THANH HUYỀN 5
51 A22375 VŨ THỊ THU TRANG 5
52 A22380 NGUYỄN ĐỨC 5
53 A22390 TƯỞNG DUY BÌNH 5
54 A22396 LÊ TUẤN HẢI 5
55 A22398 ĐÀO VĂN SÁNG 5
56 A22423 ĐỖ THỊ THÚY NGA 5
57 A22432 TRẦN ĐĂNG QUANG 5
58 A22436 PHẠM THÙY DƯƠNG 5
59 A22453 ĐỖ HOÀNG ANH 5
60 A22454 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 5
61 A22457 TRẦN HẢI VÂN 5
62 A22484 ĐINH QUYẾT 5
63 A22499 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 5
64 A22506 NGUYỄN XUÂN TRỌNG 5
65 A22528 PHẠM TUẤN MINH 5
66 A22638 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 5
67 A22653 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 5
68 A22666 LÊ QUANG HIỂN 5
69 A22670 NGUYỄN QUANG VINH -1 Không nộp bài
70 A22686 NGUYỄN HỮU QUANG ANH HỌC LẠI
71 A22687 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 5
72 A22734 NGUYỄN ĐỖ NGỌC CƯỜNG 3
73 A22756 ĐỖ THÙY DƯƠNG 5
74 A22770 PHẠM THÁI HOÀNG 5
75 A22772 NGUYỄN HOÀNG DIỆU LINH 5
76 A22785 PHAN ANH 3 Không nộp bài
77 A22796 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 5
78 A22819 ĐỖ MINH NGHĨA 5
79 A22821 NGÔ THỊ THÚY NGỌC 5
80 A22825 ĐỖ LINH NGỌC 5
81 A22836 CAO THỊ CẨM 5
82 A22854 VŨ TRÂM ANH 5
83 A22861 MAI TRỌNG VIỆT 5
84 A22870 LÊ ANH THƯ 5
85 A22930 BÙI VĂN TRỌNG 5
86 A22982 LƯU TUẤN NGỌC 3
87 A22997 LÊ ĐỨC HUY 5
88 A22998 NGUYỄN THÚY HẰNG 5
89 A23008 TRẦN THỊ HẢI YẾN 5
90 A23017 LƯƠNG THỊ LAN ANH 5
91 A23039 NGUYỄN MỸ LINH 5
92 A23044 VŨ ĐỨC TRUNG 3
93 A23047 ĐOÀN DUY ANH 5
94 A23060 NGUYỄN NGỌC DUY 5
95 A23068 PHẠM TUẤN ANH 5
96 A23082 NGUYỄN HUYỀN MY 5
97 A23088 ĐẶNG THANH TUẤN -1
98 A23136 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 3
99 A23143 PHẠM TƯỜNG VĂN 5
100 A23148 PHẠM NGỌC SƠN 5
101 A23185 NGUYỄN THÙY DUNG 5
102 A23190 NGUYỄN THANH TÙNG HỌC LẠI
103 A23199 NGUYỄN THANH HUYỀN 3 Không nộp bài
104 A23200 VŨ HOÀNG HOAN 3 Không nộp bài
105 A23215 ĐINH THÙY DƯƠNG 5
106 A23219 TỪ VĂN CHIỂN 3
107 A23224 BÙI MINH CHÂU 5
108 A23260 PHẠM THU TRANG 5
109 A23282 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 5
110 A23337 TRẦN HÀ NGÂN 3 Không nộp bài
111 A23339 PHẠM MINH QUANG 5
112 A23353 NGUYỄN HẢI NINH 5
113 A23386 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 5
114 A23413 DƯƠNG VĂN DŨNG 5
115 A23439 PHẠM HOÀNG 5
116 A23463 LÃ MINH THÀNH 3 Không nộp bài
117 A23469 NGUYỄN LAN HƯƠNG 5
118 A23485 NGUYỄN TIẾN DŨNG 5
119 A23506 PHẠM TRUNG HIẾU 5
120 A23552 VŨ HOÀNG MINH 5
121 A23611 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 5
122 A23624 NGUYỄN VIỆT 5
123 A23631 NGUYỄN KIM THOA 5
124 A23637 LƯU TỐ UYÊN 5
125 A23650 NGUYỄN KHÁNH LINH 5
126 A23653 PHẠM TUẤN ANH 5
127 A23654 NGUYỄN NGỌC THẮNG 5
128 A23660 NGUYỄN HỒNG VÂN 5
129 A23663 DƯƠNG HỒNG QUÂN 3 Không nộp bài
130 A23678 PHẠM HOÀNG HẢI 5
131 A23700 VŨ QUỐC TOÀN 5
132 A23702 ĐÀO THỊ KHÁNH LINH 5
133 A23706 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 5
134 A23742 ĐOÀN MẠNH CƯỜNG 5
135 A23753 TRỊNH HOÀNG HẢI 5
136 A23762 TRƯƠNG ĐỨC LONG 5
137 A23782 LÊ TUẤN ANH 5
138 A23788 VŨ ANH ĐỨC TRUNG 5
139 A23797 PHAN THỊ LANH 3 Không nộp bài
140 A23802 NGUYỄN QUÍ VƯƠNG 5
141 A23806 ĐÀO THANH TÙNG 5
142 A23821 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 3
143 A23828 CAO XUÂN BÌNH 5
144 A23876 NGÔ QUANG HIẾU 5
145 A23882 NGUYỄN THANH AN 3 Không nộp bài
146 A23893 NGUYỄN THỊ THU NGA HỌC LẠI
147 A23931 NGUYỄN THANH HẢI 5
148 A23946 NGUYỄN THU HOÀI 5
149 A23947 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 5
150 A23951 NGUYỄN ĐỨC DUY 3
151 A24007 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 5
152 A24043 TRỊNH MẠNH HÙNG 5
153 A24093 NGUYỄN THỊ NHẬT ANH 5
154 A24105 QUÁCH MỸ HOA 5
155 A24108 VŨ THỊ MAI HƯƠNG 5
156 A24160 CHU THỊ HUYỀN TRANG 5
157 A24169 ĐÀO TUẤN ANH 5
158 A24172 TRẦN HUYỀN TRANG 5
159 A24187 VŨ QUANG HIỆP 3
160 A24199 NGUYỄN QUỲNH TRANG -1 Không nộp bài
161 A24203 PHẠM THÀNH ĐẠT 5
162 A24231 BÙI NGỌC LIÊN 5
163 A24290 DƯƠNG LAN  VI 5
164 A24299 ĐỖ ÁNH TUYẾT 5
165 A24332 LÊ KHẮC TÙNG 5
166 A24336 NGUYỄN THỊ HÀ MY 5
167 A24375 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 3 Không nộp bài
168 A24392 TRẦN NGỌC PHƯỚC 5
169 A24394 VŨ KIM CHI 5
170 A24409 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 5
171 A24417 NGUYỄN THỊ THÙY ANH 5
172 A24426 TRẦN NGỌC HẢI 5
173 A24460 ĐỖ VÂN NHI 5
174 A24462 KÊ ANH TRUNG 3 Không nộp bài
175 A24468 NGUYỄN THU HẰNG 5
176 A24477 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH 5
177 A24492 LÊ HOÀNG ANH 5
178 A24494 LẠI HUY PHÚC 5
179 A24514 TRẦN TIẾN MẠNH 5
180 A24546 LÊ MINH GIANG 5
181 A24552 NGUYỄN HỒNG PHI 5
182 A24585 NGUYỄN NGỌC ANH 3 Không nộp bài
183 A24593 BÙI MINH ĐỨC 5
184 A24609 NGUYỄN TUYẾT MAI HỌC LẠI
185 A24623 PHẠM LAN HƯƠNG 5
186 A24649 NGUYỄN THỊ LỆ THU 5
187 A24650 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 5
188 A24651 PHẠM ĐINH TIÊN 5
189 A24661 LƯU TUYẾT CHINH 5
190 A24702 NGUYỄN THỊ TRÀ MI 5
191 A24720 HUỲNH TUẤN DŨNG 5
192 A24746 ĐỖ MINH THƯ 3
193 A24779 VŨ HOA ĐÀI TRANG 3
194 A24785 NGUYỄN THUỲ LINH 5
195 A24791 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 5
196 A24802 TRẦN PHƯƠNG THU 5
197 A24803 TRẦN TUẤN ANH 5
198 A24840 NGUYỄN TRUNG KIÊN 5
199 A24846 NGUYỄN CAO MỸ LINH 3 Không nộp bài
200 A24850 VŨ THỊ NGÂN 5
201 A24869 NGUYỄN THẢO HƯƠNG 5
202 A24883 NGUYỄN THANH TÙNG 5
203 A24916 HOÀNG THỊ DIỆU LINH 3 Không nộp bài
204 A24930 TRẦN THỊ NGUYỆT 5
205 A24947 TRẦN THỊ TUYẾT 5
206 A24967 NGUYỄN THỊ NGỌC 5
207 A24992 LÊ THỊ THU TRANG 5
208 A24993 VŨ THỊ NGA 5
209 A24995 TRẦN THỊ THANH 5
210 A25000 NGUYỄN THÚY HẠNH 3 Không nộp bài
211 A25018 BÙI HUY HOÀNG 5
212 A25053 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 5
213 A25054 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 5
214 A25092 NGUYỄN THỊ TUYẾT 5
215 A25104 DƯƠNG THÚY QUỲNH 5
216 A25108 LÊ THANH TÙNG 5
217 A25118 CHU DIỆU LINH 5
218 A25125 LÊ PHẠM THU QUỲNH 5
219 A25129 ĐỖ NHƯ QUỲNH 5
220 A25139 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 5
221 A25147 PHÙNG HOÀNG NGÂN 5
222 A25152 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 5
223 A25186 NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN 5
224 A25188 HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO 5
225 A25205 NHÂM THỊ HUỆ 5
226 A25214 MAI THỊ PHƯƠNG ANH 5
227 A25224 PHẠM MINH NGỌC 5
228 A25237 NGUYỄN HUYỀN TRANG 5
229 A25249 PHẠM VIỆT ANH 5
230 A25251 TRẦN THUÝ HƯỜNG 3
231 A25293 NGUYỄN THỊ ANH 5
232 A25323 NGÔ HOÀNG LONG 3
233 A25340 NGUYỄN QUỲNH TRANG 5
234 A25350 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 5
235 A25351 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 5
236 A25371 ĐẶNG THỊ TỐ NHƯ 5
237 A25376 TRẦN THỊ HƯƠNG MAI 5
238 A25377 LÊ THỊ THU THẢO 5
239 A25380 LÊ THU THỦY 5
240 A25381 NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ 5
241 A25393 ĐÀM THỊ HỒNG THANH 5
242 A25399 CHỬ ANH TÀI 5
243 A25408 NGUYỄN LINH TRANG 5
244 A25410 ĐINH VĂN MINH 5
245 A25424 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 5
246 A25426 VŨ HOÀNG LIÊN 5
247 A25434 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 5
248 A25435 PHẠM THỊ LINH CHI 5
249 A25468 HOÀNG NGUYỄN VÂN ANH 3 Không nộp bài
250 A25477 TRẦN HẢI LY 5
251 A25516 ĐOÀN THANH TÙNG 5
252 A25553 NGUYỄN THÙY LY 5
253 A25564 HOÀNG THANH LIÊM 5
254 A25580 KIM ANH TUẤN 5
255 A25587 NGUYỄN THỊ CẢNH 5
256 A25648 PHẠM HỒNG DIỆP 5
257 A25668 VŨ DUY QUÝ 5
258 A25694 PHẠM THANH NIÊM 5
259 A25695 NGUYỄN HUYỀN TRANG 5
260 A25712 HUỲNH THỊ PHƯƠNG ANH 5
261 A25723 PHẠM HÀ MY 5
262 A25724 NGUYỄN VĂN LONG 5
263 A25746 NGUYỄN THỊ TÂM 5
264 A25749 TRIỆU HƯƠNG GIANG 3
265 A25800 KHƯƠNG MINH NHẬT 5
266 A25803 NGÔ HOÀNG TÙNG 5
267 A25837 NGUYỄN THỊ QUỲNH 5
268 A25839 NGÔ THỊ THANH MAI 3 Không nộp bài
269 A25844 BẠCH ÁNH TUYẾT 5
270 A25862 BÙI MAI HOA 5
271 A25882 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 5
272 A25887 VÕ HẢI NINH 5
273 A25893 NGUYỄN THỊ THU THẢO 5
274 A25913 PHAN THỊ HOA 3
275 A25917 BÙI THỊ MỸ NINH 3 Không nộp bài
276 A25923 LƯU HÀ TRANG 5
277 A25933 ĐẶNG NGỌC ÁNH 5
278 A25934 PHẠM THỊ HƯƠNG 5
279 A25955 VŨ THỊ MINH THÚY 5
280 A25957 NGUYỄN MINH ANH 5
281 A25972 VŨ THỊ HIỀN 5
282 A25982 TRẦN KIM CHI 5
283 A25999 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 5
284 A26072 TRẦN THỊ OANH 5
285 A26136 VĂN THỊ QUỲNH ANH 5
286 A26143 ĐOÀN NHƯ QUỲNH 5
287 A26220 TRẦN MAI KHANH 5
288 A26234 LÊ THỊ THỦY 5
289 A26269 NGUYỄN THỊ  HẰNG 5


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.