LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP BỘ MÔN TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA

 

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

BỘ MÔN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP BỘ MÔN TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA <= 28

STT

Mã GV

Họ và tên

Số ĐT

Tên lớp phụ trách

Lịch họp

01

CQB001

Ngô Thị Quyên

Số lượng sv: 99

0904559360

Tất cả các lớp QB17; QB18; QB20; QB21; QB22.

QB26e1,AN29e1; QB26g1

9h15’, Thứ 5, ngày 27/4/2017

02

CQB002

Ngô Khánh Huyền

Số lượng sv: 80

0904999690

QB24c3; QB24c4; QB24c5; QB24c6

QB24c7; QB24d1; QB24d2; QB24d3

QB24e1;QB24e2;QB24g1;QB24g2

QB24g3;QB24g4;QB24g5;QB25a1

13h, Thứ 5, ngày 27/4/2017

03

CQB005

Nguyễn Thị Thúy

Số lượng sv: 83

0986775992

QB23a1; QB23a2; QB23a2,QA23a1;

QB23b1; QB23b1,QA23b1; QB23b2

QB23b3;QB23b4;QB23c1;

QB23c1,QA23c1;QB23c10; QB23c11

QB23c2; QB23c3; QB23c4; QB23c5

QB23c6; QB23c6,QA23c1;

QB23c6,QA23c4; QB23c7; QB23c8

QB23c9; QB23d1; QB23d2; QB23d3

QB23d4; QB23d4,QE23d1; QB23e1

QB23e2; QB23e3

13h, Thứ 6, ngày 28/4/2017

04

CQB006

Phạm T. Bảo Oanh

Số lượng sv: 82

0984720333

QB23e4;QB23e4,QA23e1;QB23g1

QB23g1,QM23g1;QB23g10;QB23g2

QB23g3;QB23g4;QB23g5;QB23g6

QB23g7;QB23g8;QB23g9;QB24a1

QB24a2;QB24b1;QB24b2;

QB24b2,QA24b1;QB24b3;QB24c1

QB24c1,QA24c2;QB24c2

9h15 Thứ 5, ngày 27/4/2017

05

CQB007

Lê Thị Hà Thu

Số lượng sv: 98

0983035946

QF25g3;QF25g4;QF25g4,QM25g1

QF25g5;QF25g6;QF26b1;QF26c1

QF26d1

15h15’, Thứ 6, ngày 28/4/2017

06

CQB010

Chu Thị Thu Thủy

Số lượng sv: 83

(Họp cùng lớp cô Quyên)

0913504109

QB25b1;QB25c1;QB25d1;QB25e1

QB25e1,QE25e1;QB25g1;QB25g2

QB25g3;QB26a1;QB26c1;QB26d1

QB26e1

9h15’, Thứ 5, ngày 27/4/2017

07

CQB012

Vũ Ngọc Thắng

Số lượng sv:86

0987495789

QB27b1;QB27c1;QB27d1;QB27e1

QB27g1;QB27g2; QB28b1; QB28d1; QB28e1; QB28g1

18h15’, Thứ 5, ngày 27/4/2017

08

CQB013

Nguyễn Thị Vân Nga

Số lượng sv: 87

0903246355

QF22d1;QF23e2;QF24c1;QF24c2

QF24c3;QF24c4;QF24c5;QF24d1

QF24d2;QF24d3;QF24e1;

QF24e1,QA24e2;QF24e2;QF24g1

QF24g2;QF24g3;QF24g5;QF25a1

QF25b1;QF25b2;QF25c1;QF25c2

9h15;, Thứ 4, ngày 26/4/2017

09

CQB015

Nguyễn Hồng Nga

Số lượng sv: 83

(Họp cùng lớp cô Vân Nga)

0936191268

QF25c3;QF25d1;QF25e1;QF25e2

QF25g1;QF25g2

9h15;, Thứ 4, ngày 26/4/2017

10

CQB017

Đỗ Trường Sơn

Số lượng sv: 109

01663817355

QF26d2;QF26e1;QF26e2;QF26g1

18h15’, Thứ 2, ngày 24/4/2017

11

CQB022

Nguyễn Thị Tuyết

Số lượng sv: 92

0974393587

QF26g2;QF26g3;QF27a1;QF27b1

QF27c1;QF27d1

15h, Thứ 3, ngày 25/4/2017

12

CQB024

Nguyễn Thị Thu Trang

Số lượng sv: 99

0904695587

QF27e1;QF27g1;QF27g2;QF27g3

15h15’, Thứ 5, ngày 27/4/2017

13

CQB026

Thân Thế Sơn Tùng

Số lương sv: 99

0904851646

QF28b1;QF28c1;QF28d1;QF28e1

QF28g1;QF28g2;QF28g3

18h15, Thứ 4, ngày 26/4/2017

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.