LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỪ K27 TRỞ VỀ TRƯỚC HỌC KỲ 1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018

 

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP

CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỪ K27 TRỞ VỀ TRƯỚC

HỌC KỲ 1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h00. Ngày họp được cụ thể trong bảng.

STT

Ngày họp

Lớp

Cố vấn học tập

Phòng họp

1

Thứ Hai, 24/4/2017

QM26e1, QM27g1, LỚP CHỌN QM,QE27

Vũ Thị Tuyết

2

Thứ Hai, 24/4/2017

QE26e3, QE26g1, QM19, QM20, QM21, QM22, QM25g1, QM26a1

Nguyễn Thị Liên Hương

3

Thứ Hai, 24/4/2017

Các lớp QE24, QE26g2, QE27d1

Lê Huyền Trang

4

Thứ Ba, 25/4/2017

QE26g3, QE26g4, QE27a1, QE27b1, QE27c1, QM27c1

Nguyễn Thị Thùy Trang

5

Thứ Ba, 25/4/2017

QM25a1, QM25b1, QM25c1, QM25d1, QM25e1, QM27e1

Nguyễn Bảo Tuấn

6

Thứ Ba, 25/4/2017

QE27e1, các lớp QM23, QM26g1, QM27d1

Phạm Long Châu

7

Thứ Ba, 25/4/2017

QE25a1, QE25b1, QE25c1, QE25d1, QE25e1, QE27e2, QE27g4

Trương Đức Thao

8

Thứ Tư, 26/4/2017

QE25g2, QE25g3, QE26e1, QE27g2

Vương Thị Thanh Trì

9

Thứ Tư, 26/4/2017

QE26a1, QE26b1, QE26c1, QE26d1, QE26d2, QE26d3, QE27g3

Nguyễn Duy Thành

10

Thứ Tư, 26/4/2017

Các lớp QE13, QE14, QE15, QE17, QE18, QE19, QE20, QE21, QE22, QE23, QE26e2,  QE27g1

Vũ Lệ Hằng

11

18h00 Thứ Ba, 25/4/2017

QE25g1, các lớp QM24, QM26b1, QM26c1, QM26d1, QM27a1, QM27b1

Nguyễn Tường Minh

B606 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Thư ký Bộ môn

                                   Vũ Thị TuyếtVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.