Tin tức

THÔNG BÁO HỌP LỚP K32 HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO HỌP LỚP K32 HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO HỌP LỚP K32 HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

Chi tiết
HOÃN LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

HOÃN LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HKII_19-20 sẽ thông báo sau.

Chi tiết
DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào 13-15/5/2020

Chi tiết
DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

 Sinh viên trực tiếp liên lạc với giáo viên hướng dẫn, hạn: trước 16/03/202...

Chi tiết

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.