Bộ môn GD Thể chất

THÔNG BÁO V/v giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K32 trường ĐH Thăng Long (PG123, PG124) năm học 2019 – 2020

 

THÔNG BÁO

V/v giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K32 trường ĐH Thăng Long (PG123, PG124) năm học 2019 – 2020

 

1. Được sự thống nhất của Trưởng phòng Đào Tạo Trường ĐH Thăng Long và căn cứ vào điều kiện sân học thực hành không cho phép. Khoa tổ chức học môn GDQP cho sinh viên k32 thành hai đợt (có danh sách kèm theo). như sau.

Đợt 1 từ 16/09/2019 đến 21/09/2019 gồm; các khối 1,2,3,4,5,6. Thời gian học cả ngày

Đợt 2 từ 23/09/2019 đến 28/09/2019 gồm; các khối 7,8,9,10,11,12  Thời gian học cả ngày.

Sáng từ 07h00-11h00

Chiều từ 13h00-16h30

2. Quy định môn học

- Sinh viên mang mặc quần áo quốc phòng thống nhất gồm (mũ cối, quần, áo mầu cỏ úa, giầy vải), sinh viên được mượn toàn bộ nội dung trên của khoa trừ giầy, sinh viên chỉ phải trả tiền giặt, bảo quản, vận chuyển sang trường. Khoa cấp phát tập trung theo khối.

- Thời gian cấp phát

+ Các khối đợt một gồm (1,2,3,4,5,6) sáng ngày 16/09/2019

+ Các khối đợt hai gồm (7,8,9,10,11,12) cấp sáng ngày 23/09/2019

- Địa điểm cấp tại sân trường ĐH Thăng Long

- Thời gian cấp ngày 16/09 từ 7h-9h (khối 1,2,3) từ 9h-11h (khối 4,5,6).

- Thời gian cấp ngày 23/09 7h-9h (khối 7,8,9) từ 9h-11h (khối 10,11,12)

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.