Hội đồng khoa học đào tạo

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ KHOA HỌC VÀ GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TRỞ LÊN

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ KHOA HỌC VÀ  GIẢNG VIÊN

CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TRỞ LÊN

 

Số TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ, chức danh

1

Hoàng Xuân Sính

GS. TSKH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2

Hà Huy Khoái

GS.TSKH

Trưởng Khoa

3

Lâm Quang Thiệp

GS.TSKH

UV HĐQT

4

Trần Vũ Thiệu

GS.TSKH

Giảng viên

5

Nguyễn Văn Dịp

GS.TSKH

Giảng viên

6

Cao Cự Bội

GS.TSKH

Giảng viên

7

Phạm Huy Dũng

GS.TS

P. Chủ tịch HĐQT

8

Nguyễn Khắc Minh

GS.TS

Trưởng Khoa

9

Đặng Cảnh Khanh

GS.TS

Trưởng Khoa

10

Nguyễn Thị Quý

GS.TS

Trưởng Bộ môn

11

Nguyễn Văn Khang

GS.TS

Trưởng Bộ môn

12

Lương Xuân Quỳ

GS.TS

Giảng viên

13

Phạm Đức Thành

GS.TS

Giảng viên

14

Nguyễn Đình Cử

GS.TS

Giảng viên

15

Nguyễn Minh Xuân

PGS.TS

P. Hiệu trưởng

16

Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc

PGS.TS

Trưởng phòng

17

Nguyễn Thị Đông

PGS.TS

Trưởng Bộ môn

18

Đồng Xuân Ninh

PGS.TS

Trưởng Bộ môn

19

Nguyễn Văn Độ

PGS.TS

Trưởng Khoa

20

Đào Xuân Vinh

PGS.TS

Trưởng Bộ môn

21

Lưu Thị Hương

PGS.TS

Trưởng Bộ môn

22

Nguyễn Thị Hải

PGS.TS

P. Trưởng Bộ môn

23

Nguyễn Bạch Ngọc

PGS.TS

P. Trưởng Bộ môn

24

Đỗ Văn Lưu

PGS.TS

Giảng viên

25

Hồ Thị Minh Lý

PGS.TS

Giảng viên

26

Lê Thị Bình

PGS.TS

Giảng viên

27

Đỗ Kim San

PGS.TS

Giảng viên

28

Dương Thị Thanh Mai

PGS.TS

Giảng viên

29

Nguyễn Đình Tài

PGS.TS

Giảng viên

30

Nguyễn Hoàng Phương

PGS.TS

Giảng viên

31

Đinh Thị Thu Cúc

PGS.TS

Giảng viên

32

Hoàng Văn Ngoạn

PGS.TS

Giảng viên

33

Nguyễn Thiện Luận

PGS.TS

Giảng viên

34

Phan Huy Phú

TS

Hiệu trưởng

35

Vũ Đỗ Quỳnh

TS

P. Hiệu trưởng

36

Đặng Kim Nhung

TS

UVHĐQT

37

Lê Thanh Bình

TS

Trưởng phòng

38

Vương Thị Bích Liên

TS

Trưởng Bộ môn

39

Bùi Huy Hiền

TS

Trưởng Bộ môn

40

Trần Văn Tiến

TS

Trưởng Bộ môn

41

Trịnh Xuân Dũng

TS

Trưởng Bộ môn

42

Nguyễn Văn Bình

TS

P Trưởng Bộ môn

43

Cao Kim Ánh

TS

P. Trưởng Khoa

44

Trần Đình Toàn

TS

P Trưởng Khoa

45

Nguyễn Văn Ngọc

TS

Giảng viên

46

Nguyễn Công Sứ

TS

Giảng Viên

47

Vũ Như Lân

TS

Giảng viên

48

Lê Thị Kim Tuyến

TS

Giảng viên

49

Tạ Quang Tiến

TS

Giảng viên

50

Nguyễn Công Điều

TS

Giảng viên

51

Nguyễn Đình Dũng

TS

Giảng viên

52

Vũ Thị Tuyết

TS

Giảng viên

53

Trịnh Hùng Cường

TS

Giảng viên

54

Nguyễn Thị Thúy

TS

Giảng viên

55

Trần Tiến Khôi

TS

Giảng viên

56

Phạm Thị Hoa

TS

Giảng viên

57

Trần Thảo Nguyên

TS

Giảng viên

58

Phạm Tiến Nam

TS

Giảng viên

59

Nhâm Ngọc Tần

TS

Giảng viên

60

Chu Đức Tính

TS

Giảng viên

61

Hứa Thùy Trang

TS

Giảng viên

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.