Skip to main content

Hội đồng Khoa học đào tạo

Trong bất kỳ một ngành nghề nào cũng đều xuất hiện sự lưu thông của tiền tệ, chính vì vậy mà ngành Tài chính Ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế, có vai trò chủ chốt trong việc kiểm soát thị trường. Tài chính Ngân hàng cũng là ngành

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 TS. Phan Huy Phú Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 GS. TSKH Hoàng Xuân Sính Chủ tịch HĐQT Uỷ viên thường trực
3 GS. TSKH Hoàng Xuân Sính Chủ tịch HĐQT Uỷ viên thường trực
4 GS. TSKH Hoàng Xuân Sính Trưởng khoa Ngoại ngữ, kiêm Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh Uỷ viên thường trực
5 GS. TSKH Hoàng Xuân Sính Chủ tịch HĐQT Uỷ viên thường trực
6 GS. TSKH Hoàng Xuân Sính Chủ tịch HĐQT Uỷ viên thường trực, Thư kí HĐ

Trong bất kỳ một ngành nghề nào cũng đều xuất hiện sự lưu thông của tiền tệ, chính vì vậy mà ngành Tài chính Ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng