Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012

 027Ghi chú: 
- Đối tượng (ĐT) ưu tiên 1, 3, 4, 5 cộng 2,0 điểm; 
- Khu vực (KV) 1 cộng 1,5 điểm; KV2-NT cộng 1,0 điểm; KV2 cộng 0,5 điểm; KV3 không cộng điểm;

- DTC0: Tổng điểm chưa làm tròn của 3 môn;                                                                                                    

- DTC: Tổng điểm đã làm tròn của 3 môn gồm cả điểm ĐT và KV.

Xem tiếp...

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012

29(2)(Kèm theo Quyết định số 342 /QĐTSĐD-ĐHTL ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long về việc Công nhận danh sách thí sinh dự thi, miễn thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012)

Xem tiếp...

Nhập học hệ vừa làm vừa học khóa 5 ngành Điều dưỡng

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.