Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO: Tổ chức thi Tiếng Anh vượt cấp cho học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012

025Trường Đại học Thăng Long tổ chức thi tiếng Anh vượt cấp cho học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Tổ chức thi tiếng Anh vượt cấp cho học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012

002Trường Đại học Thăng Long tổ chức thi tiếng Anh vượt cấp để phân loại trình độ của học viên khóa mới và xếp lớp phù hợp

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhập học cho học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012

016Nhà trường tổ chức nhập học cho học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012, thời gian và hồ sơ nhập học cụ thể như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012

024Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012

Xem tiếp...

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012

 027Ghi chú: 
- Đối tượng (ĐT) ưu tiên 1, 3, 4, 5 cộng 2,0 điểm; 
- Khu vực (KV) 1 cộng 1,5 điểm; KV2-NT cộng 1,0 điểm; KV2 cộng 0,5 điểm; KV3 không cộng điểm;

- DTC0: Tổng điểm chưa làm tròn của 3 môn;                                                                                                    

- DTC: Tổng điểm đã làm tròn của 3 môn gồm cả điểm ĐT và KV.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.