Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (KHÓA 8)

011Địa điểm: Phòng Tiếp sinh viên - tầng 1 nhà 9 tầng, trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội (có hướng dẫn trên website http://www.thanglong.edu.vn).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2014

001Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2014 (mẫu đơn Download tại đây).

Xem tiếp...

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014

024DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Tổ chức tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2014

025Thời gian thi: Ngày 18/10 - 19/10/2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v: Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2014

012Địa điểm bán và nhận hồ sơ, lệ phí, đăng ký ôn thi: phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) tầng 1 nhà 9 tầng, Trường Đại học Thăng Long.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.