Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO: Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2013

016Thời gian: Từ ngày 28/10/2013 đến hết ngày 09/11/2013 (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2013

012Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2013

Xem tiếp...

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

003DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Tổ chức thi Tiếng Anh vượt cấp cho học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012

025Trường Đại học Thăng Long tổ chức thi tiếng Anh vượt cấp cho học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Tổ chức thi tiếng Anh vượt cấp cho học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2012

002Trường Đại học Thăng Long tổ chức thi tiếng Anh vượt cấp để phân loại trình độ của học viên khóa mới và xếp lớp phù hợp

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.