Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO V/v Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2018

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18040401/ĐHTL-TS

                     Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO 

V/v Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2018

Căn cứ Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2018 số 18032602/ĐHTL-ĐATS ngày 26/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long;

Trường Đại học Thăng Long thông báo kế hoạch tuyển sinh Cử nhân Điều dưỡnghệ vừa làm vừa học năm 2018, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

2. Đối tượng tuyển sinh:Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.

3. Tiêu chuẩn tuyển sinh:

            a. Về phẩm chất chính trị:Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.

b. Trình độ văn hóa:Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương.

c. Trình độ chuyên môn:Có bằng tốt nghiệp trung cấpthuộc khối ngành sức khỏe theo chương trình của Bộ Y tế.

d. Thâm niên chuyên môn:Người có bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất 12 tháng từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận tính đến tháng 5/2018.

e. Về sức khoẻ:Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

4. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hồ sơ đăng ký gồm các mục sau đây:

            - Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Thăng Long) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh công tác.

            - Bản sao hợp pháp (có chứng thực) các giấy tờ sau:

+ Giấy khai sinh;

+ Học bạ THPT;

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương;

+ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trong chương trình đào tạo trung cấpthuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

- Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh công tác hay cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 06 tháng).

- 02 ảnh cỡ (4x6) mới chụp không quá 6 tháng (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, đóng dấu giáp lai; 01 ảnh còn lại để trong phong bì, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ, bên ngoài ghi đầy đủ thông tin của thí sinh và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ theo quy định. 

6. Kế hoạch tuyển sinh:

a. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THCN khối ngành khoa học sức khỏe;

+ Điểm xét tuyển là: Tổng điểm trung bình chung 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 15 (không có môn nào < 5).

b. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 

 Từ ngày 4/5 – 4/6/2018 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

      Sáng: 8h00' - 11h30'

      Chiều: 13h30' - 16h30'

Tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3), tầng 1, nhà A, Trường Đại học Thăng Long

c. Lệ phí: 450.000 đồng (bao gồm lệ phí hồ sơ, đăng ký xét tuyển và xét tuyển)

d. Thời gian xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: 18/6 – 22/6/2018

e. Thời gian nhập học:sẽ thông báo cụ thể sau.

7. Loại hình và thời gian đào tạo

a. Loại hình đào tạo: Vừa làm vừa học (Tập trung)

b. Thời gian học: Ngoài giờ hành chính

c. Địa điểm học: tại trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chi tiết xin liên hệ: 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thăng Long, điện thoại: 0243 5592678

            Hoặc xem thông tin trên website: http://www.thanglong.edu.vn

Kính đề nghị Quý cơ quan phổ biến thông báo này đến các cơ sở trực thuộc để các cán bộ Y tế có nguyện vọng thi tuyển làm các thủ tục dự thi. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:    

   - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

   - Bộ Y tế;

   - Như kính gửi;

   - BM. Điều dưỡng;

   - P. Đào tạo;

   - Lưu P. HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Phan Huy PhúVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.