Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

Thông báo: Công bố kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh và danh sách xếp lớp Tiếng Anh KTC10 ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103/TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Công bố kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh và danh sách

 xếp lớp Tiếng Anh KTC10 ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học

          Nhà trường công bố kết quả thi vượt cấp Tiếng Anhdanh sách xếp lớp Tiếng Anh ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016,  sinh viên Dowload tại đây.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.