Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO Tổ chức thi vượt cấp Tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98/TB-ĐT

 

                          Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tổ chức thi vượt cấp Tiếng Anh cho sinh viên

 ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016

Trường Đại học Thăng Long tổ chức thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016, cụ thể như sau:

- Thời gian: bắt đầu từ 07h15’, ngày 26/11/2016.

            - Phòng thi: A705

- Danh sách sinh viên dự thi  Download tại đây.

            - Khi đi thi, sinh viên cần mang theo các loại giấy tờ sau: Thẻ sinh viên, Phiếu thu thi vượt cấp tiếng Anh, Giấy chứng minh nhân dân (CMND). Nếu thiếu Thẻ sinh viên, sinh viên sẽ không được vào phòng thi.

          Đề nghị sinh viên theo dõi và nghiêm chỉnh thực hiện. Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.