Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

Thông báo: Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016

I. Mục đích:

            - Xác định trình độ tiếng Anh hiện tại của sinh viên nhằm giúp việc phân loại và xếp lớp phù hợp cho từng đối tượng trong giai đoạn đại cương.

            - Giúp sinh viên có trình độ tiếng Anh đạt hoặc vượt các trình độ qui định tiết kiệm thời gian, chi phí nếu thi vượt qua các trình độ này.

II. Đối tượng:

            - Sinh viên khóa mới nhập học ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016

III. Tổ chức thi vượt cấp tiếng Anh:

1. Đăng ký và lệ phí thi (khi làm thủ tục nhập học):

            - Sinh viên tự đánh giá trình độ tiếng Anh để đăng ký và nộp lệ phí thi chỉ 1 cấp độ hoặc cả 2 cấp độ.

            - Lệ phí thi: 100.000 đồng /1 cấp độ và sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

2. Thời gian thi:

            - Thứ Bảy, ngày 26/11/2016, chia làm 2 ca, mỗi ca thi tương ứng với mỗi cấp độ học tiếng Anh theo chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

Cấp độ

Trình độ tương đương

Môn thi

Giờ thi

Hình thức thi

1

A1

Tiếng Anh sơ cấp 1

7h30’

Nghe, đọc, viết

2

A2

Tiếng Anh sơ cấp 2

9h45’

Nghe, đọc, viết

Lưu ý:

            - Danh sách sinh viên, phòng thi, thời gian thi cụ thể của từng sinh viên sẽ được công bố trên trang web http:/www.thanglong.edu.vn vào Thứ Sáu, ngày 25/11/2016.

            - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút và mang theo Thẻ Sinh viên, Phiếu thu thi vượt cấp tiếng Anh, Giấy chứng minh nhân dân.

            - Thời gian làm bài: 70 phút (không kể thời gian thi nghe);

            - Giáo trình tham khảo: English File (3rd Edition) (Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden).

IV. Kết quả thi và xếp lớp tiếng Anh:

1. Sinh viên thi Tiếng Anh sơ cấp 1 (TASC1)

            - Có điểm thi < 4 được xếp học lớp Tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Học phần Tiếng Anh cho người mới bắt đầu là môn học tiên quyết không tích lũy tín chỉ. Trường hợp sinh viên không đăng ký thi tiếng Anh vượt cấp hoặc điểm thi TASC1 < 4 có thể đăng ký học môn Tiếng Anh cho người mới bắt đầu tại Trung tâm ngắn hạn & Chuyển giao công nghệ của nhà trường và thi "Đạt" để đủ điều kiện đăng ký học phần Tiếng Anh sơ cấp 1.

            - Có điểm thi ≥ 4 và < 5 được xếp học lớp TASC1, bất kể kết quả điểm thi Tiếng Anh sơ cấp 2 như thế nào;

            - Có điểm thi ≥ 5 được xếp học lớp Tiếng Anh sơ cấp 2 và điểm thi được tính thành điểm tổng kết của môn TASC1.

2. Sinh viên thi Tiếng Anh sơ cấp 2 (TASC2)

            - Có điểm thi < 5 được xếp học lớp TASC2;

 

            - Có điểm thi ≥ 5 được xếp học lớp Tiếng Anh cấp độ cao hơn và điểm thi được tính thành điểm tổng kết của môn TASC2 theo nguyên tắc điểm thi TASC1 phải ≥ 5.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.