Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO Tổ chức thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 312/ĐHTL-TS

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tổ chức thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016

          Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2016, trường Đại học Thăng Long tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2016, lịch cụ thể như sau:

          Thời gian làm thủ tục dự thi: 15h00 Thứ 6 (14/10/2016)

Thời gian thi: Ngày 15/10 và 16/10/2016

          Môn thi: Toán, Giải phẫu - Sinh lý, Chuyên môn.

          Nhà trường gửi Giấy báo dự thi của thí sinh qua đường bưu điện theo địa chỉ đơn vị công tác của thí sinh (danh sách Xem tại đây).

          Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Thăng Long (ĐT: 04.35592678)

          Đề nghị thí sinh theo dõi và dự thi đúng thời gian quy định.

         

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Huy Phú

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.