Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO: Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2015

I. Mục đích:

            Nhà trường tổ chức thi vượt cấp tiếng Anh để tiết kiệm chi phí học các cấp độ tiếng Anh cũng như rút ngắn thời gian học tập cho sinh viên ở trường. Kết quả thi vượt cấp tiếng Anh nhằm phân loại và xếp lớp phù hợp, tránh tình trạng nhàm chán nếu sinh viên vì không thi vượt cấp tiếng Anh bị xếp vào lớp học không đúng trình độ của mình.

II. Đối tượng:

            - Sinh viên khóa mới nhập học ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2015

III. Tổ chức thi vượt cấp tiếng Anh:

1. Đăng ký và lệ phí thi (khi làm thủ tục nhập học):

            - Sinh viên không dự thi vượt cấp sẽ xếp vào học lớp tiếng Anh cho người mới bắt đầu.

            - Sinh viên tự đánh giá trình độ tiếng Anh để đăng ký và nộp lệ phí thi chỉ cấp độ 1 hoặc cả 2 cấp độ.

            - Lệ phí thi: 100.000 đồng /1 cấp độ và sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào;

2. Thời gian thi:

            - Thứ Bảy, ngày  28/11/2015, chia làm 2 ca, mỗi ca thi tương ứng với mỗi cấp độ học tiếng Anh theo chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

Cấp độ

Trình độ tương đương

Môn thi

Giờ thi

Hình thức thi

1

A1

Tiếng Anh sơ cấp 1

7h30’

Nghe, đọc, viết

2

A2

Tiếng Anh sơ cấp 2

9h45’

Nghe, đọc, viết

Lưu ý:

            - Danh sách sinh viên, phòng thi, thời gian thi cụ thể của từng sinh viên sẽ được công bố trên trang web http:/www.thanglong.edu.vn vào Thứ Sáu, ngày 27/11/2015.

            - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút và mang theo Thẻ Sinh viên, Phiếu thu thi vượt cấp tiếng Anh, Giấy chứng minh nhân dân.

            - Thời gian làm bài: 70 phút (không kể thời gian thi nghe);

            - Giáo trình tham khảo: English File (3rd Edition) (Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden).

IV. Kết quả thi và xếp lớp tiếng Anh:

1. Sinh viên thi Tiếng Anh sơ cấp 1 (TASC1)

            - Có điểm thi < 4 được xếp học lớp Tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu;

            - Có điểm thi ≥ 4 và < 5 được xếp học lớp TASC1, bất kể kết quả điểm thi Tiếng Anh sơ cấp 2 như thế nào;

            - Có điểm thi ≥ 5 được xếp học lớp Tiếng Anh sơ cấp 2 và điểm thi được tính thành điểm tổng kết của môn TASC1.

2. Sinh viên thi Tiếng Anh sơ cấp 2 (TASC2)

            - Có điểm thi < 5 được xếp học lớp TASC2;

 

            - Có điểm thi ≥ 5 được xếp học lớp Tiếng Anh cấp độ cao hơn và điểm thi được tính thành điểm tổng kết của môn TASC2 theo nguyên tắc điểm thi TASC1 phải ≥ 5.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.