Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO: Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2015

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 265/TB-TSĐD

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

         

THÔNG BÁO

Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh

Đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2015

Trường Đại học Thăng Long nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2015 (mẫu đơn Download tại đây).

Thời gian: từ ngày 04/11/2015 đến hết ngày 18/11/2015 (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật)

- Sáng: 08h00’ - 11h30’

- Chiều: 13h30’ - 16h30’

Địa điểm: Sảnh tầng 1 nhà 9 tầng, trường Đại học Thăng Long, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lệ phí: 25.000 đồng/1 môn thi.

Kết quả sau khi chấm phúc khảo dự kiến sẽ công bố vào ngày 20/11/2015.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Huy Phú

       

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.