Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

Chuẩn đầu ra (Tiêu chuẩn năng lực) THẠC SỸ ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

4Chuẩn đầu ra (Tiêu chuẩn năng lực)THẠC SỸ ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ 2017 đợt 1

0b001Thông báo tuyển sinh thạc sỹ 2017 đợt 1

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2016 (ĐỢT 2)

8LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2016 (ĐỢT 2)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v THAY ĐỔI LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2016 (ĐỢT 2)

18(2)THÔNG BÁO V/v THAY ĐỔI LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2016 (ĐỢT 2)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.