Tuyển sinh Đào tạo Liên thông

Quyết định Tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học

QD 1Quyết định Tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học

Xem tiếp...

Quyết định Phê duyệt danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

QD 1Quyết định Phê duyệt danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

Xem tiếp...

Quyết định Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên

QD 1Quyết định Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên

Xem tiếp...

Quyết định Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2017

QD 1Quyết định Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2017

Xem tiếp...

Quyết định Ban hành Quy định về nguyên tắc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức trong đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học

QD 1Quyết định Ban hành Quy định về nguyên tắc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức trong đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.