Tuyển sinh Đào tạo Liên thông

Quyết định Về việc cho phép Trường Đại học dân lập Thăng Long đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Điều dưỡng

QD 1Quyết định Về việc cho phép Trường Đại học dân lập Thăng Long đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Điều dưỡng

Xem tiếp...

Quyết định Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

QD 1Quyết định Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.