Tuyển sinh đại học chính quy

THÔNG BÁO Địa điểm thi vượt cấp Tiếng Anh cho sinh viên khóa 31

10(3)Sinh viên tra cứu phòng thi, ca thi và thực hiện đúng quy định.

Xem tiếp...

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA K31

LICHK31 SV Page 01LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA K31

Xem tiếp...

Thông báo Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên khóa mới (khóa 31) năm học 2018 - 2019

31(1)Thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên khóa mới (khóa 31) năm học 2018 - 2019

Xem tiếp...

THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ THÔNG TIN NĂM HỌC MỚI

8(2)THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ THÔNG TIN NĂM HỌC MỚI

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 ĐỢT I VÀ THỜI HẠN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

canvasTHÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 ĐỢT I VÀ THỜI HẠN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.