Tuyển sinh đại học chính quy

THÔNG BÁO Địa điểm thi vượt cấp Tiếng Anh cho sinh viên khóa 30

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89/TB - ĐT

                          Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Địa điểm thi vượt cấp Tiếng Anh cho sinh viên khóa 30

 

Trường Đại học Thăng Long tổ chức thi vượt cấp tiếng Anh cho sinh viên khóa 30 tại các Phòng máy của trường, cụ thể như sau:

-       Phòng A305: tầng 3, nhà A;

-       Phòng A702, A703A, A703B, A704, A705A, A705B, A706: tầng 7, nhà A.

Sinh viên tra cứu phòng thi, giờ thi tại đây và thực hiện đúng quy định.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.