Hội khuyến học

PHÂN CÔNG ĐỊNH HƯỚNG BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

34(1)PHÂN CÔNG ĐỊNH HƯỚNG BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Xem tiếp...

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

25(2)PHƯƠNG HƯỚNG  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Xem tiếp...

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG VÀ ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU

4(2)QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG VÀ ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU

Xem tiếp...

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

HKK1QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

HKK1QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.