tra cuu da TN

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 8 năm 2019

20(2)Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 06 NĂM 2019

22DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 06 NĂM 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019 dành cho sinh viên hệ Chính quy và hệ Vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng (khóa 9)

18(2)Để đảm bảo đúng tiến độ, đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện nghiêm chỉnh.

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 03/2019

7(3)Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 03/2019

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 03 NĂM 2019

44 100 100 75 fillDANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 03 NĂM 2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.