tra cuu da TN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2015

011Danh sách Sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy tháng 10 năm 2015 Download tại đây.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 8 năm 2015

012Đợt tháng 8 năm 2015

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ VLVH THÁNG 04 NĂM 2015

016Danh sách Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ Chính quy và Vừa làm vừa học tháng 04 năm 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2015

023Sinh viên xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệp (TN) đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để đăng ký, nộp hồ sơ tốt nghiệp (HSTN) và cần lưu ý những điểm sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 3, tháng 4 năm 2015 dành cho sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng (khóa 5)

001Sinh viên không nhận bằng TN trên Hội trường thì nhận bằng vào thứ Tư hàng tuần (sau ngày 26/6/2015) tại phòng Tiếp sinh viên

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.