tra cuu da TN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2016

7(3)DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2016

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 10 năm 2016

8(2)Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 10 năm 2016 

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC THÁNG 07 NĂM 2016

7(3)DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC THÁNG 07 NĂM 2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 8 năm 2016

16(2)Nhà trường không thu HSTN của sinh viên dự thi học kỳ III, nhóm 3, năm học 2015 - 2016hoặc bị buộc thôi học do kỷ luật.

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 7 năm 2016 (Hệ Chính quy và Hệ Tại chức)

133Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 7 năm 2016 (Hệ Chính quy và Hệ Tại chức)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.