THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp hệ chính quy tháng 12 năm 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99 /TB-ĐT

Hà Nội, ngày  6  tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Kế hoạch tốt nghiệp hệ chính quy tháng 1năm 2018

Nhà trường thông báo thời gian xem bảng điểm tốt nghiệp (TN) dự kiến, ký sổ gốc cấp phát bằng TN, trao bằng và bảng điểm TN tháng 1năm 2018 dành cho sinh viên (SV) hệ chính quy.

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

09h00’ ngày 10/12/2018

(Thứ Hai)

- Nhận bảng điểm TN dự kiến và nghe phổ biến một số quy định về việc xét TN.

- SV xem và nộp ngay bảng điểm TN dự kiến(đã ký xác nhận các thông tin trên bảng điểm là chính xác). Kết thúc thời hạn trên, SV không đến ký và nộp lại bảng điểm sẽ bị xóa tên khỏi danh sách TN.

Địa điểm: Bàn 1, Phòng Tiếp sinh viên.

08h00’ - 08h30’ 

ngày 15/12/2018

(Thứ Bảy)

- Ký sổ gốc cấp phát bằng TN.

- Nộp bản cam đoan (mẫu Download tại đây). 

Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long).

09h00’ ngày 15/12/2018

(Thứ Bảy)

(SV có mặt t  08h30’ để nhận hoa cài ngực và chỗ ngồi).

- Trao bằng và bảng điểm TN.

Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long).

Trường hợp sinh viên không đến xem, nộp lại bảng điểm TN dự kiến đúng thời hạn trên sẽ bị huỷ kết quả TN và nộp lại hồ sơ, lệ phí để được xét TN vào đợt sau.

             Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại Hội trường cần mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự: nam mặc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu; nữ mặc áo dài truyền thống. Sinh viên không mặc trang phục theo đúng quy định sẽ không được trao bằng trên Hội trường.

            Sinh viên không nhận bằng TN trên Hội trường thì nhận bằng vào thứ Tư hàng tuần (sau ngày 15/12/2018) tại bàn 3, phòng Tiếp sinh viên.

            Sinh viên đã nộp hồ sơ xét TN có thể tra cứu và kiểm tra thông tin cá nhân như: Họ và tên, ngày sinh, ảnh... trên trang http://www.thanglong.edu.vnNếu có sai sót, sinh viên đến phòng Tiếp sinh viên để sửa chữa trong thời gian nhận bảng điểm dự kiến.

Để đảm bảo đúng tiến độ, đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện nghiêm chỉnh.


Tin mới

Các tin khác