tra cuu da TN

Thông báo: Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 3 năm 2017 và ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 7)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/TB-ĐT

                  Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 3 năm 2017 (Đợt 1)

và ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 7)

 

A. Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 3 năm 2017 (Đợt 1)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Để đảm bảo đúng tiến độ, Phòng Đào tạo sẽ thu hồ sơ tốt nghiệp (HSTN) tháng 3 năm 2017 vào 2 đợt như sau:

1.     Đợt 1 (các ngày 20, 21, 22/3/2017):

Sinh viên xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệp (TN) đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để đăng ký, nộp hồ sơ tốt nghiệp (HSTN) và cần lưu ý những điểm sau:

            - Không nên đăng ký học và đăng ký thi lại, nâng điểm. Nếu cố tình đăng ký, nhà trường sẽ không hoàn trả học phí, lệ phí cho sinh viên;

            - Phòng Tài vụ thu lệ phí thi lại, nâng điểm cho những sinh viên chưa đóng phí từ 20/3 - 22/3/2017. Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và đến làm thủ tục đóng phí đúng thời gian quy định;

- Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-ĐHTL ngày 20/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long về Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên khóa ≥ 26 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) phải nộp chứng chỉ Tiếng Anh cùng HSTN; Trường hợp chưa có chứng chỉ Tiếng Anh, sinh viên cần khẩn trương đăng ký thi để kịp thời xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo;

            - Sau hai tuần kể từ khi kết thúc đợt thu HSTN, sinh viên đã nộp hồ sơ xét TN có thể tra cứu và kiểm tra thông tin cá nhân như: Họ và tên, ngày sinh, ảnh,… trên trang web http://www.thanglong.edu.vn. Nếu có sai sót, sinh viên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để đăng ký sửa lại thông tin.  

2. Đợt 2 (các ngày 18, 19, 20/4/2017): Dành cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và có điểm tổng kết các môn học tính đến hết học kỳ II, nhóm 2, năm học 2016 - 2017.

            II. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP

Bước 1: Sinh viên đến phòng “Chụp ảnh” (tầng 1 nhà 9 tầng)

            - Xuất trình thẻ SV để nhận bản Thông tin sinh viên, điền đầy đủ các nội dung gồm: mã sinh viên, họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, chuyên ngành, lớp, xét TN theo khóa học, các môn xin vớt, thông tin liên lạc;

            - Chụp ảnh và nhận bản Thông tin sinh viên đã có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh.

Chú ý: Sinh viên mặc áo sơ mi trắng, có cổ để chụp ảnh lưu trong sổ gốc cấp phát bằng của nhà trường.

Bước 2: Đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

            - Xuất trình Thẻ sinh viên để kiểm tra tình trạng nợ lệ phí thi lại, nâng điểm và in bản Kết quả học tập,

            - Sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin, ghi "Thông tin trên bảng điểm là chính xác" hoặc nếu có thắc mắc cần ghi rõ nội dung và ký xác nhận vào bản Kết quả học tập để làm căn cứ xét tốt nghiệp.

Bước 3: Đến phòng Tài vụ

            - Xuất trình bản Thông tin sinh viên đã có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh;

- Nộp lệ phí xét tốt nghiệp: 200.000đ/1 hồ sơ;

- Lệ phí thi lại, nâng điểm (nếu có);

Bước 4: Nộp hồ sơ tốt nghiệp (bàn 3 - phòng Tiếp sinh viên)

            1. Trước khi nộp hồ sơ, sinh viên cần chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ HSTN theo thứ tự sau:

            - Bản Thông tin sinh viên có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh;

            - Bản Kết quả học tập;

            - Bản sao Giấy khai sinh có chứng thực (mang theo bản chính để đối chiếu);

            - Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực (mang theo bản chính để đối chiếu);

            - Phiếu xác nhận đã hoàn trả sách thư viện;

            - Phiếu xác nhận thực tập TN (đối với sinh viên khóa cũ) hoặc môn Thực tập TN (TT499) ghi “Đạt” trên bản  Kết quả học tập đối với sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý;

            - Bản sao chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh nội bộ có chứng thực (đối với sinh viên khóa ≥ 26, trừ ngành Ngôn ngữ Anh) (mang theo bản chính để đối chiếu);

            - Phiếu thu lệ phí xét tốt nghiệp.

            2. Nộp đầy đủ hồ sơ.

            3. Nhận phiếu xác nhận đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.

III. KIỂM TRA VÀ KÝ XÁC NHẬN BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN

            Sinh viên đủ điều kiện TN đến trường nghe phổ biến một số quy định về việc xét TN và ký xác nhận Bảng điểm TN dự kiến:

            - Sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin trên Bảng điểm TN dự kiến: Họ và tên, mã sinh viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, chuyên ngành TN và có thể mang theo bản Kết quả học tập gốc để đối chiếu với Bảng điểm TN dự kiến. Nếu có sai sót, sinh viên ghi trực tiếp vào bảng điểm, ký xác nhận và nộp lại cho phòng Đào tạo theo thời gian quy định.

            - Sinh viên không đến nhận hoặc không nộp lại Bảng điểm TN dự kiến sẽ không được nhà trường công nhận kết quả TN trong đợt này.

IV. KÝ SỔ GỐC CẤP PHÁT BẰNG VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

            - Sinh viên không ký Sổ gốc cấp phát bằng TN sẽ không được phát bằng và Bảng điểm TN.

            - Sinh viên đăng ký và đến nhận bằng TN tại Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long) cần mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự: nam mặc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu; nữ mặc áo dài truyền thống. Nhà trường không trao bằng và Bảng điểm TN tại Hội trường cho những sinh viên không mặc trang phục theo đúng quy định trên.

V. KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP

Thời gian

Nội dung

Ngày 20, 21, 22/3/2017

(thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư)

- Chụp ảnh tại tầng 1 nhà 9 tầng.

- Thu HSTN, lệ phí xét TN tại Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Lịch cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau. Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi trên trang web của trường.

- Nghe phổ biến một số quy định về việc xét TN và ký xác nhận Bảng điểm TN dự kiến tại Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long).

- Nộp Bảng điểm TN dự kiến (đã ký xác nhận các thông tin trên bảng điểm là chính xác).

- Nộp đơn xin hoãn TN và Bảng điểm TN dự kiến.

Địa điểm: Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

- Ký sổ gốc cấp phát bằng TN.

- Đăng ký nhận bằng TN tại Hội trường.

Địa điểm: Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

- Trao bằng và Bảng điểm TN tại Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long).

  

B. Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 7)                

            Căn cứ vào kế hoạch năm học, nhà trường thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khóa 7). Cụ thể như sau: 

I. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP

Bước 1. Sinh viên đến phòng “Chụp ảnh” (tầng 1 nhà 9 tầng):

            - Xuất trình thẻ SV để nhận bản Thông tin sinh viên, điền đầy đủ các nội dung gồm: mã sinh viên, họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, chuyên ngành, lớp, các môn xin vớt, thông tin liên lạc;

            - Chụp ảnh và nhận bản Thông tin sinh viên đã có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh.

Chú ý: Sinh viên mặc áo sơ mi trắng, có cổ để chụp ảnh lưu trong Sổ gốc cấp phát bằng của nhà trường.

Bước 2: Đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

            - Xuất trình Thẻ sinh viên để in bản Kết quả học tập.

            - Sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin, ghi "Thông tin trên bảng điểm là chính xác" hoặc nếu có thắc mắc cần ghi rõ nội dung và ký xác nhận vào bản Kết quả học tập để làm căn cứ xét tốt nghiệp.

Bước 3: Đến phòng Tài vụ

             - Xuất trình bản Thông tin sinh viên đã có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh;

- Nộp lệ phí xét tốt nghiệp: 300.000đ/1 hồ sơ;

- Lệ phí thi lại, nâng điểm (nếu có);

Bước 4: Nộp hồ sơ tốt nghiệp (bàn 3 - phòng Tiếp sinh viên)

            1. Trước khi nộp hồ sơ, sinh viên cần chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ hồ sơ tốt nghiệp (HSTN) theo thứ tự sau:

            - Bản kết quả học tập; 

            - Bản Thông tin sinh viên có chữ ký xác nhận của cán bộ chụp ảnh;

            - Bản sao có chứng thực (mang theo bản chính để đối chiếu) các giấy tờ:

+ Giấy khai sinh; 

+ Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học;

+ Bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp.

            - Phiếu thu lệ phí xét tốt nghiệp.

            2. Nộp đầy đủ hồ sơ.

            3. Nhận phiếu xác nhận đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.

II. KIỂM TRA VÀ KÝ XÁC NHẬN BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN

            Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (TN) sẽ đến trường nghe phổ biến một số quy định về việc xét TN và nhận bảng điểm TN dự kiến: 

            - Sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin trong Bảng điểm tốt nghiệp dự kiến gồm: họ và tên, mã sinh viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, chuyên ngành TN và có thể mang theo bản Kết quả học tập gốc để đối chiếu với Bảng điểm TN dự kiến. Nếu có sai sót, sinh viên ghi trực tiếp vào bảng điểm, ký xác nhận và nộp lại cho phòng Đào tạo theo thời gian quy định.

            - Sinh viên không đến nhận hoặc không nộp lại bảng điểm TN dự kiến sẽ không được nhà trường công nhận kết quả TN trong đợt này.

III. KÝ SỔ GỐC CẤP PHÁT BẰNG VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

            - Sinh viên không ký Sổ gốc cấp phát bằng TN sẽ không được phát bằng và Bảng điểm TN.

            - Sinh viên đến nhận bằng TN tại Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long) cần mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự: nam mặc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu; nữ mặc áo dài truyền thống. Nhà trường không trao bằng và Bảng điểm TN tại Hội trường cho những sinh viên không mặc trang phục theo đúng quy định trên. 

IV. KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP

THỜI GIAN

NỘI DUNG

Thứ Năm, ngày 23/3/2017

(Trong giờ hành chính)

- Chụp ảnh tại tầng 1 nhà 9 tầng.

- Thu HSTN, lệ phí xét tốt nghiệp tại Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

Lịch cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau. Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi trên trang web của nhà trường.

- Nghe phổ biến một số quy định về việc xét TN và ký xác nhận Bảng điểm TN dự kiến tại Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long)

- Nộp bảng điểm TN dự kiến (đã ký xác nhận các thông tin trên bảng điểm là chính xác).

- Nộp đơn xin hoãn TN và bảng điểm TN dự kiến.

Địa điểm: Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

- Ký sổ gốc cấp phát bằng TN.

- Đăng ký nhận bằng TN tại Hội trường

Địa điểm: Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

- Trao bằng TN và bảng điểm TN tại Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.