tra cuu da TN

THÔNG BÁO KHẨN Thay đổi thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 11 năm 2016 (đợt 2)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 111/TB-ĐT

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

­

 

THÔNG BÁO KHẨN

Thay đổi thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp

hệ chính quy tháng 11 năm 2016 (đợt 2)

 

Để tạo điều kiện cho sinh viên đã hoàn thành chương trình học sớm nhận được Bằng và Bảng điểm tốt nghiệp, nhà trường thay đổi thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 11 (đợt 2) từ 27 đến 29/12/2016 sang các ngày từ 21 đến 23/12/2016.

Tuy nhiên, thời gian thu lệ phí xét tốt nghiệp và lệ phí thi lại, nâng điểm tại phòng Tài vụ cho những sinh viên chưa đóng phí không thay đổi (từ 27 đến 29/12/2016).

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.