tra cuu da TN

THÔNG BÁO Thay đổi thời gian ký sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2016 dành cho sinh viên hệ chính quy

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108/TB-ĐT

 

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian ký sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp

đợt tháng 12 năm 2016 dành cho sinh viên hệ chính quy

Vì lý do kỹ thuật nên nhà trường chuyển thời gian sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2016 từ 12/12/2016 sang 15/12/2016 (8h00’-11h30’). Thời gian trao bằng và bảng điểm tốt nghiệp trên Hội trường vẫn giữ nguyên.

          Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ phía sinh viên.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.