tra cuu da TN

Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 7 năm 2016 (Hệ Chính quy và Hệ Tại chức)

 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 7 năm 2016 (Hệ Chính quy) Download tại đây

Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 7 năm 2016 (Hệ Tại chức) Download tại đâyVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.