Phòng Tài vụ

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 3, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018  

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HỌC KỲ 3, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

LỚP CN

GHI CHÚ

1

A07068

ĐỊNH THỊ HOA HƯƠNG

QA17b1

Nợ học phí học kỳ 917

2

A16863

NGUYỄN CẨM TÚ

QB23c5

Nợ học phí học kỳ 917

3

A17430

TRẦN BÌNH MINH

NE23a2

Nợ học phí học kỳ 917

4

A17904

VŨ THỊ MAI HIÊN

SP23d1

Nợ học phí học kỳ 917

5

A18609

ĐỖ LÂM THƯ

QF24b1

Nợ học phí học kỳ 917

6

A19124

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

QA24c2

Nợ học phí học kỳ 917

7

A20641

ĐÀO KIỀU TRANG

NJ25c1

Nợ học phí học kỳ 917

8

A21046

BÙI THỊ TRANG LY

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 917

9

A22329

ĐỖ THANH HẢI

QH26d1

Nợ học phí học kỳ 917

10

A22354

NGUYỄN KHÁNH DUY

QE26e1

Nợ học phí học kỳ 917

11

A22400

NGUYỄN KHÁNH LINH

NE26a1

Nợ học phí học kỳ 817, 917

12

A22680

TRƯƠNG HẢI VIỆT TRINH

QA26e1

Nợ học phí học kỳ 917

13

A22738

HÀ TUẤN ANH

TC26g1

Nợ học phí học kỳ 917

14

A23052

NGUYỄN MINH ĐỨC

XV26e1

Nợ học phí học kỳ 917

15

A23070

NGUYỄN THANH HẰNG

SN26d1

Nợ học phí học kỳ 917

16

A23072

PHÙNG THỊ DIỆU LINH

NJ26e2

Nợ học phí học kỳ 917

17

A23380

NGÔ TUẤN ANH

TC26e1

Nợ học phí học kỳ 917

18

A23488

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 917

19

A23650

NGUYỄN KHÁNH LINH

QA26g5

Nợ học phí học kỳ 917

20

A23831

NGUYỄN THU HƯƠNG

QH26g1

Nợ học phí học kỳ 917

21

A23857

ĐOÀN MỸ LINH

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 917

22

A24011

NGUYỄN ANH THƯ

TI26g2

Nợ học phí học kỳ 817, 917

23

A24146

TRỊNH KHÁNH LINH

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 917

24

A24626

TRƯƠNG NGỌC ANH

QT30d1

Nợ học phí học kỳ 917

25

A24631

NGUYỄN THU HẰNG

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 717, 917

26

A24647

PHẠM ANH THẮM

NZ29a1

Nợ học phí học kỳ 917

27

A24704

HOÀNG HÀ

QH27e1, NK29e1

Nợ học phí học kỳ 917

28

A24814

NGUYỄN XUÂN TRIỀU

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 917

29

A24834

VŨ HOÀNG VIỆT ANH

QM27c1

Nợ học phí học kỳ 917

30

A24965

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

QF27c1

Nợ học phí học kỳ 917

31

A24987

NGUYỄN HUY TÙNG

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 817

32

A25168

NGUYỄN MINH CHÍ

QE29d1

Nợ học phí học kỳ 917

33

A25194

NGUYỄN THỊ THÀNH TIẾN

SN27g2

Nợ học phí học kỳ 917

34

A25304

NGUYỄN ĐÀO PHƯƠNG MAI

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 917

35

A25372

NGUYỄN QUÝ LUÂN

QH27e1

Nợ học phí học kỳ 917

36

A25467

ĐỖ CHÍ CHUNG

QE27e2

Nợ học phí học kỳ 917

37

A25522

NGUYỄN THỊ NHÀN

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 917

38

A25538

LÊ THỊ HOA

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 917

39

A25609

TRẦN VĂN HẠNH

NJ27c3

Nợ học phí học kỳ 917

40

A25656

NGÔ QUANG SÂM

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 917

41

A25706

THÁI HOÀNG THƯ

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 917

42

A25838

VŨ THỊ THU THUỶ

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 917

43

A25910

NGUYỄN NGỌC THÙY LINH

QA27d1

Nợ học phí học kỳ 917

44

A26058

TRẦN NGUYÊN HIẾU NGUYỄN

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 917

45

A26130

NGUYỄN THỊ TRANG THANH UYÊN

NE27a8

Nợ học phí học kỳ 917

46

A26146

VŨ VIỆT ANH

TI27g3

Nợ học phí học kỳ 917

47

A26165

TRƯƠNG VIỆT HIẾU

QB27g2

Nợ học phí học kỳ 917

48

A26168

PHẠM LINH CHI

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 917

49

A26324

TRẦN DUY HƯNG

NJ28e1

Nợ học phí học kỳ 917

50

A26445

TRỊNH QUỐC CƯỜNG

NE28a9

Nợ học phí học kỳ 817,917

51

A26510

NGUYỄN THANH LOAN

NJ28d1

Nợ học phí học kỳ 917

52

A26627

ĐỖ ĐỨC HUY

NJ28s1

Nợ học phí học kỳ 817

53

A26807

TRẦN KHÁNH LINH

NJ28e2

Nợ học phí học kỳ 917

54

A26823

NGUYỄN THỊ MAI HIỀN

NJ28d2

Nợ học phí học kỳ 917

55

A26887

NGUYỄN THỊ XUÂN ANH

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 917

56

A26920

NGUYỄN TUẤN ANH

QT28d2

Nợ học phí học kỳ 917

57

A26983

TÔ VĨ CẦM

NJ28g6

Nợ học phí học kỳ 917

58

A27024

NGUYỄN THẾ AN

QE28e1

Nợ học phí học kỳ 917

59

A27049

BẠCH NHẬT ANH

XV28g1

Nợ học phí học kỳ 917

60

A27060

NGUYỄN VĂN KIÊN

TI28g1

Nợ học phí học kỳ 817,917

61

A27278

NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

NK29e1

Nợ học phí học kỳ 917

62

A27317

BÙI PHƯƠNG THẢO

QT28e2

Nợ học phí học kỳ 817

63

A27367

HOÀNG VĂN LONG

QE28g4

Nợ học phí học kỳ 917

64

A27514

CHUNG HOÀNG LINH

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 917

65

A27545

LÊ THỊ LINH CHI

NJ28d4

Nợ học phí học kỳ 917

66

A27587

NGUYỄN NGỌC HÀ MY

NE28a6

Nợ học phí học kỳ 917

67

A27630

PHAN THANH TÚ

NE28a1

Nợ học phí học kỳ 817,917

68

A27655

NGUYỄN THỊ HÒA

NZ29a1

Nợ học phí học kỳ 817

69

A27687

NGUYỄN QUANG HUY

TE28g1

Nợ học phí học kỳ 617, 817

70

A27808

DƯƠNG THÀNH NAM

TE28e1

Nợ học phí học kỳ 917

71

A27926

TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG

NK29e1

Nợ học phí học kỳ 917

72

A27978

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM

QA28g5

Nợ học phí học kỳ 917

73

A27985

VŨ THỊ THANH THANH

QA28g5

Nợ học phí học kỳ 917

74

A28037

KHÚC THỊ VIỆT HÀ

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 917

75

A28058

LÊ CHÍ CÔNG

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 917

76

A28117

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 917

77

A28120

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

NJ28d4

Nợ học phí học kỳ 917

78

A28188

VŨ NGỌC ANH

QE28g6

Nợ học phí học kỳ 917

79

A28258

NGUYỄN THỊ THU NINH

TM28g1

Nợ học phí học kỳ 917

80

A28259

CAO BÁ KHÁNH

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 917

81

A28343

NGUYỄN HẢI HÀ

NK29a1

Nợ học phí học kỳ 917

82

A28379

ĐẶNG THÙY TRANG

NJ29e1

Nợ học phí học kỳ 917

83

A28444

PHẠM THẢO LY

QA29g1

Nợ học phí học kỳ 817

84

A28511

NGUYỄN NGỌC ANH QUÂN

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 817

85

A28607

AN MINH NGỌC

NJ29d1

Nợ học phí học kỳ 917

86

A28696

NGUYỄN HỢP PHÚC

QM29b1

Nợ học phí học kỳ 817

87

A28770

PHẠM TRÀ MI

XW29e1

Nợ học phí học kỳ 917

88

A28777

NGUYỄN THU PHƯƠNG

NK30e1

Nợ học phí học kỳ 617,917

89

A28871

NGUYỄN HÀ DŨNG

TC29d1

Nợ học phí học kỳ 917

90

A28899

DƯƠNG MINH QUỐC THÁI

NJ29g2

Nợ học phí học kỳ 817,917

91

A29014

NGUYỄN THU DIỆU LINH

QT29d1

Nợ học phí học kỳ 917

92

A29015

NGUYỄN BÁ THÀNH

TM29g1

Nợ học phí học kỳ 917

93

A29019

VŨ THỊ THU HẠNH

NJ29g3

Nợ học phí học kỳ 817,917

94

A29164

LƯU THẾ NGỌC SƠN

TC29g1

Nợ học phí học kỳ 917

95

A29211

NGUYỄN TRUNG KIÊN

TE29e1

Nợ học phí học kỳ 917

96

A29222

HUỲNH HẢI LONG

SN29d1

Nợ học phí học kỳ 917

97

A29250

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

QT29e1

Nợ học phí học kỳ 917

98

A29319

TRẦN THẢO LINH

NJ29b1

Nợ học phí học kỳ 917

99

A29322

NGÔ THỊ HOÀN

NJ29g3

Nợ học phí học kỳ 917

100

A29359

HOÀNG THỊ LINH

NJ29g3

Nợ học phí học kỳ 917

101

A29406

HOÀNG XUÂN BANG

TI29g2

Nợ học phí học kỳ 817

102

A29467

NGUYỄN THU TRANG

NJ29b1

Nợ học phí học kỳ 817,917

103

A29494

PHẠM THỊ THU TRANG

NK29e1

Nợ học phí học kỳ 917

104

A29628

LÊ THỊ HỒNG VÂN

NJ29g4

Nợ học phí học kỳ 917

105

A29702

NGUYỄN THỊ TỊNH

SN29g2

Nợ học phí học kỳ 917

106

A29800

NGUYỄN THỊ LINH CHI

TI29e1

Nợ học phí học kỳ 917

107

A29856

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 917

108

A29962

LÊ BẢO AN

NE29a4

Nợ học phí học kỳ 917

109

A29988

HOÀNG THỊ THÚY

NJ29g5

Nợ học phí học kỳ 917

110

A30010

TRẦN THU HÀ

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

111

A30047

ĐOÀN THỊ THU UYÊN

QE30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

112

A30062

NGUYỄN THỊ ANH TÚ

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

113

A30069

PHẠM THU HUYỀN

QA30h1

Nợ học phí học kỳ 917

114

A30089

HÀ THU QUỲNH

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 917

115

A30121

NGUYỄN HOÀNG SƠN

QB30e1

Nợ học phí học kỳ 917

116

A30125

NGUYỄN THỊ LỘC

QB30h1

Nợ học phí học kỳ 917

117

A30146

NGUYỄN HẢI ANH

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 917

118

A30157

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 917

119

A30171

LÊ TUẤN ANH

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 917

120

A30191

NGUYỄN MINH KHÔI

QB30e1

Nợ học phí học kỳ 917

121

A30200

LÊ THỊ LINH

NK30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

122

A30211

TRẦN MẠNH ĐỨC

TI30g1

Nợ học phí học kỳ 917

123

A30216

LÊ THỊ THÙY LINH

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 917

124

A30247

NGUYỄN HIỀN GIANG

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 617,917

125

A30257

ĐỖ THÙY LINH

QT30h1

Nợ học phí học kỳ 917

126

A30258

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

NK30g1

Nợ học phí học kỳ 917

127

A30260

BẠCH THỊ THANH TÚ

QA30h1

Nợ học phí học kỳ 917

128

A30275

NGUYỄN VĨNH ANH

QT30a1

Nợ học phí học kỳ 917

129

A30276

TRẦN NGỌC PHƯƠNG

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 917

130

A30277

ĐÀO ĐỨC KHANG

TI30e1

Nợ học phí học kỳ 617,917

131

A30286

NGUYỄN TUẤN TRƯỜNG

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 917

132

A30296

NGUYỄN NGỌC ANH

QA30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

133

A30314

PHẠM THỊ CHÂM

NK30h1

Nợ học phí học kỳ 917

134

A30315

VŨ THỊ THÙY NHAN

NK30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

135

A30319

TẠ KHÁNH LINH

QM30h1

Nợ học phí học kỳ 917

136

A30328

NGUYỄN TRÍ VŨ

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 917

137

A30330

ĐỖ NAM PHƯƠNG

QF30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

138

A30331

NGUYỄN NGỌC ANH

QT30e1

Nợ học phí học kỳ 917

139

A30334

LÊ MINH KHÁNH

QE30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

140

A30338

LÊ ĐỨC THÀNH

NJ30h1

Nợ học phí học kỳ 917

141

A30369

NGUYỄN LÊ HOÀNG NAM

QE30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

142

A30372

BÙI THẢO VÂN

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 917

143

A30379

PHẠM THỊ THƯƠNG

NJ30h1

Nợ học phí học kỳ 917

144

A30397

TRẦN TRUNG KIÊN

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

145

A30401

LÊ MINH HUYỀN

NJ30h1

Nợ học phí học kỳ 917

146

A30411

NGUYỄN CÔNG HOÀNG

TI30h1

Nợ học phí học kỳ 917

147

A30414

TRẦN THỊ HÀ

NJ30h1

Nợ học phí học kỳ 917

148

A30418

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NJ30h1

Nợ học phí học kỳ 917

149

A30433

VŨ THỊ THÙY TRANG

NK30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

150

A30438

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

NZ30g1

Nợ học phí học kỳ 917

151

A30460

NGUYỄN HỮU KIÊN

TI30g1

Nợ học phí học kỳ 917

152

A30470

NGUYỄN NGỌC ANH

QA30h2

Nợ học phí học kỳ 917

153

A30471

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

QA30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

154

A30486

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

XV30h1

Nợ học phí học kỳ 917

155

A30499

NGUYỄN THU THẢO

QA30h2

Nợ học phí học kỳ 917

156

A30513

NGUYỄN KIM THÁI

TI30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

157

A30518

LÊ TUẤN PHONG

QE30h2

Nợ học phí học kỳ 917

158

A30524

NGUYỄN MINH HẢI

QE30e1

Nợ học phí học kỳ 917

159

A30526

NGUYỄN HUYỀN MY

NE30a2

Nợ học phí học kỳ 617,917

160

A30528

HOÀNG THỊ NHUNG

QE30h2

Nợ học phí học kỳ 617,917

161

A30536

TRẦN NHẬT LINH

NE30a2

Nợ học phí học kỳ 617,917

162

A30540

PHẠM DUY DƯƠNG

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 917

163

A30542

LÊ THỊ PHƯƠNG ANH

QT30g1

Nợ học phí học kỳ 917

164

A30547

LÊ ĐÌNH TRÍ

QT30h2

Nợ học phí học kỳ 917

165

A30566

NGUYỄN THỊ THANH MAI

SD30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

166

A30573

NGUYỄN MINH ĐỨC

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 917

167

A30574

NGUYỄN THỊ XUÂN

QF30h1

Nợ học phí học kỳ 917

168

A30577

PHẠM THỊ CÚC

QE30h2

Nợ học phí học kỳ 917

169

A30592

TRẦN HUY MINH TRUNG

QT30e1

Nợ học phí học kỳ 917

170

A30606

NGUYỄN ĐỨC CÔNG

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 917

171

A30611

TRẦN THỊ THU

NJ30h2

Nợ học phí học kỳ 917

172

A30619

PHAN VĂN AN

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 917

173

A30624

BÙI NGỌC HUYỀN

QA30h2

Nợ học phí học kỳ 617

174

A30638

LÝ BÁ TRUNG

QT30h2

Nợ học phí học kỳ 917

175

A30676

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

QE30e1

Nợ học phí học kỳ 917

176

A30679

PHẠM THỊ NGỌC ANH

NE30a3

Nợ học phí học kỳ 917

177

A30693

NGUYỄN THU PHƯƠNG

QA30h2

Nợ học phí học kỳ 917

178

A30694

DƯƠNG ANH HUY

QT30h1

Nợ học phí học kỳ 917

179

A30712

AN HẢI MINH

SP30h1

Nợ học phí học kỳ 917

180

A30717

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

NE30a3

Nợ học phí học kỳ 917

181

A30724

NGUYỄN THỊ NGÂN

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

182

A30729

NGUYỄN THỊ NỤ

NE30a9

Nợ học phí học kỳ 917

183

A30736

CHU THỊ HƯƠNG

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

184

A30738

NGUYỄN HÀ ANH

QT30e1

Nợ học phí học kỳ 617,917

185

A30739

TRỊNH BẢO KHANH

XV30h1

Nợ học phí học kỳ 917

186

A30746

NGUYỄN THỊ TRANG

NZ30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

187

A30755

NGUYỄN MINH HIẾU

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 617,917

188

A30757

VŨ QUỐC TUẤN

NE30a9

Nợ học phí học kỳ 617,917

189

A30759

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

NZ30h1

Nợ học phí học kỳ 917

190

A30760

NGUYỄN HOÀNG

NE30a3

Nợ học phí học kỳ 617,917

191

A30762

ĐOÀN THU HÀ

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

192

A30781

HOÀNG THU HÀ

QM30h1

Nợ học phí học kỳ 917

193

A30786

NGUYỄN THỊ NINH

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

194

A30790

HOÀNG GIA HUY

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 917

195

A30793

ĐÀO THỊ LIÊN

NK30h1

Nợ học phí học kỳ 917

196

A30795

NGUYỄN THỊ MINH ANH

NJ30b1

Nợ học phí học kỳ 917

197

A30821

DƯƠNG HỒNG HÂN

QT30e1

Nợ học phí học kỳ 617,917

198

A30826

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

QE30h2

Nợ học phí học kỳ 617,917

199

A30836

NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

NJ30g2

Nợ học phí học kỳ 917

200

A30843

NGUYỄN THU THỦY

NJ30h3

Nợ học phí học kỳ 917

201

A30848

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG KHANH

QM30h1

Nợ học phí học kỳ 917

202

A30861

NGUYỄN TRỌNG SƠN

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 917

203

A30869

NGUYỄN HÀ GIANG

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 917

204

A30880

LÊ TRUNG ĐỨC

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

205

A30891

NGÔ TRUNG HIẾU

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

206

A30900

LÊ TUẤN CƯỜNG

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

207

A30901

NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN

NE30a3

Nợ học phí học kỳ 917

208

A30905

HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH

NE30a3

Nợ học phí học kỳ 917

209

A30916

VŨ THỊ THÙY LINH

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 917

210

A30931

NGUYỄN ĐỨC ANH

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 917

211

A30932

TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

212

A30934

NGUYỄN QUỲNH ANH

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

213

A30935

ĐỖ NGỌC MINH

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 917

214

A30945

VŨ NGÂN LINH

QM30c1

Nợ học phí học kỳ 617,917

215

A30948

ĐÀO THÚY NGA

NK30b1

Nợ học phí học kỳ 617,917

216

A30951

TRẦN DUY ANH

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 617,917

217

A30952

PHAN HỒNG PHONG

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

218

A30955

ĐÀO THU PHƯƠNG

QT30e2

Nợ học phí học kỳ 917

219

A30966

TRẦN THÙY LINH

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 917

220

A30974

VŨ HUYỀN TRANG

NJ30h3

Nợ học phí học kỳ 917

221

A30976

NGHIÊM HÀ TRANG

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 917

222

A30979

TẠ THỊ HUYỀN TRANG

NJ30g2

Nợ học phí học kỳ 917

223

A30983

PHẠM ANH MINH

NE30a3

Nợ học phí học kỳ 917

224

A30994

LÊ ĐỨC NAM

QB30h1

Nợ học phí học kỳ 917

225

A30998

NGUYỄN HỒ MINH KHUÊ

NJ30g2

Nợ học phí học kỳ 917

226

A31025

TRẦN QUANG ĐỨC

TI30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

227

A31068

ĐẶNG HƯƠNG GIANG

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 917

228

A31083

TẠ HOÀNG ANH

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 917

229

A31103

TRẦN HẢI QUYÊN

QE30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

230

A31104

DƯƠNG QUỐC CƯỜNG

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

231

A31108

NGUYỄN ĐÔNG KHANG ANH

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 917

232

A31115

PHẠM THỊ GIANG

NE30a9

Nợ học phí học kỳ 617,917

233

A31120

TRƯƠNG THỊ ÁNH DƯƠNG

NE30a9

Nợ học phí học kỳ 617,917

234

A31129

LÊ ĐỨC MINH

QT30e2

Nợ học phí học kỳ 617,917

235

A31143

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

TI30e1

Nợ học phí học kỳ 917

236

A31156

ĐỖ NGỌC DIỆP

NJ30g2

Nợ học phí học kỳ 917

237

A31159

HOÀNG LÊ NHÃ UYÊN

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

238

A31173

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 617,917

239

A31178

TRẦN ĐỨC ĐẠT

TI30h2

Nợ học phí học kỳ 917

240

A31189

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

QA30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

241

A31194

ĐỖ PHƯƠNG THẢO

QM30h2

Nợ học phí học kỳ 917

242

A31195

LÊ THÙY TRANG

NE30a4

Nợ học phí học kỳ 917

243

A31196

HOÀNG THÚY VÂN

QF30e1

Nợ học phí học kỳ 917

244

A31200

LÊ HỒNG SƠN

NJ30h4

Nợ học phí học kỳ 917

245

A31211

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

XV30g1

Nợ học phí học kỳ 917

246

A31216

HÀ HÀ MY

QT30d1

Nợ học phí học kỳ 917

247

A31218

VƯƠNG VÂN HÀ

QT30e2

Nợ học phí học kỳ 917

248

A31228

TRẦN THỊ THANH HẢO

SN30h2

Nợ học phí học kỳ 617,917

249

A31233

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NK30e1

Nợ học phí học kỳ 617,917

250

A31243

VI THỊ LAN ANH

QA30h4

Nợ học phí học kỳ 917

251

A31248

PHẠM THỊ HÀ

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 917

252

A31253

NGUYỄN NGỌC ĐỨC

NE30a4

Nợ học phí học kỳ 917

253

A31290

ĐÀM TUẤN THÀNH

NE30a4

Nợ học phí học kỳ 917

254

A31293

NGUYỄN QUỐC ANH

XV30h1

Nợ học phí học kỳ 917

255

A31296

NGUYỄN THÙY TRANG

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 917

256

A31304

NGUYỄN THỊ THANH

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 617,917

257

A31309

HÀ LÊ HOÀNG HẢI

QE30b1

Nợ học phí học kỳ 617,917

258

A31310

CAO VĂN HUY

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 917

259

A31315

NGUYỄN PHẠM BẢO KHÁNH

QT30e2

Nợ học phí học kỳ 917

260

A31317

ĐINH THỊ TUYẾT LAN

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 917

261

A31329

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

QE30g1

Nợ học phí học kỳ 917

262

A31332

PHÙNG PHƯƠNG ANH

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 917

263

A31349

TRẦN THU TRANG

QE30e1

Nợ học phí học kỳ 917

264

A31358

PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 917

265

A31360

DƯƠNG NGỌC ÁNH

XW30e1

Nợ học phí học kỳ 917

266

A31363

LÊ THỊ MAI

NE30a5

Nợ học phí học kỳ 917

267

A31382

NGUYỄN ĐÌNH NAM THÁI

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

268

A31391

MAI PHƯƠNG

QE30b1

Nợ học phí học kỳ 617,917

269

A31392

HOÀNG CHẤN HƯNG

QM30e1

Nợ học phí học kỳ 617,917

270

A31397

VŨ ĐỨC ANH DUY

QM30a1

Nợ học phí học kỳ 617,917

271

A31399

TRẦN LÊ QUỐC MINH

TI30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

272

A31400

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

QM30h2

Nợ học phí học kỳ 617,917

273

A31409

NGUYỄN ĐỖ HOÀI THƯƠNG

QT30g3

Nợ học phí học kỳ 917

274

A31410

TRẦN TUẤN KHẢI

NE30a5

Nợ học phí học kỳ 917

275

A31413

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 917

276

A31419

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 617,917

277

A31427

BÙI THỊ DIỆU THÙY

SN30h2

Nợ học phí học kỳ 917

278

A31434

ĐẶNG PHƯƠNG LINH

QA30h4

Nợ học phí học kỳ 917

279

A31439

LÊ DUY TÀI

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 917

280

A31448

LÊ THỊ MINH THIÊN

NZ30h1

Nợ học phí học kỳ 917

281

A31459

VŨ THỊ KHÁNH DƯƠNG

NJ30h4

Nợ học phí học kỳ 917

282

A31464

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

QT30g3

Nợ học phí học kỳ 917

283

A31476

NGÔ THỊ LAN ANH

QA30h4

Nợ học phí học kỳ 617,917

284

A31481

MAI BÌNH DƯƠNG

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 617,917

285

A31495

ĐẶNG THANH SƠN

SP30h1

Nợ học phí học kỳ 917

286

A31497

PHẠM THỊ HẢI YẾN

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 617,917

287

A31504

NGUYỄN HỮU THẮNG

QB30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

288

A31530

LA THỊ NGỌC

QA30h4

Nợ học phí học kỳ 917

289

A31536

VŨ THỊ PHƯƠNG LÂM

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 917

290

A31544

HÀ THỊ HUYỀN TRANG

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 917

291

A31547

ĐÀO THỊ PHƯƠNG LAN

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 917

292

A31559

PHẠM ANH VŨ

QM30h2

Nợ học phí học kỳ 917

293

A31560

PHÍ LINH NGỌC

QT30h4

Nợ học phí học kỳ 617,917

294

A31563

NGUYỄN TRÚC LINH

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 617,917

295

A31565

NGUYỄN THÀNH TRUNG

QT30h3

Nợ học phí học kỳ 917

296

A31569

ĐÀO TIẾN DUY

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 917

297

A31571

VŨ BẢO HÂN

QE30g2

Nợ học phí học kỳ 917

298

A31576

ĐINH QUANG CƯỜNG

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 617,917

299

A31585

TRẦN THẾ HUY

QE30g2

Nợ học phí học kỳ 917

300

A31593

ĐINH NGUYÊN KIỆT

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 617,917

301

A31594

NGUYỄN ĐỨC THỊNH

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 917

302

A31597

NGUYỄN THỊ THU HÀ

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 917

303

A31598

NGUYỄN HOÀI NAM

SD30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

304

A31605

NGUYỄN HOÀI ANH

NJ30c1

Nợ học phí học kỳ 917

305

A31607

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 917

306

A31620

TRẦN MINH HÙNG

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 617,917

307

A31625

NGUYỄN NHẬT HÀ

NZ30h2

Nợ học phí học kỳ 617,917

308

A31626

NGUYỄN VĂN MẠNH

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

309

A31636

NGUYỄN THU PHƯƠNG

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

310

A31639

NGUYỄN THU HÀ

QA30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

311

A31642

NGUYỄN THÙY TRANG

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 917

312

A31667

LÊ PHƯƠNG ANH

QA30e1

Nợ học phí học kỳ 617,917

313

A31670

HUỲNH GIA HÂN

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 917

314

A31678

PHẠM THÚY DƯƠNG

NK30a1

Nợ học phí học kỳ 617,917

315

A31687

BÙI THÙY DƯƠNG

QT30b1

Nợ học phí học kỳ 617,917

316

A31688

NGUYỄN THÀNH NAM

NK30a1

Nợ học phí học kỳ 917

317

A31710

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

318

A31711

CAO THỊ NGỌC

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 917

319

A31715

DƯƠNG KIM NGỌC

QE30g2

Nợ học phí học kỳ 917

320

A31721

TRẦN LÊ THU TRANG

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 617,917

321

A31722

NGUYỄN PHAN ANH

QM30h2

Nợ học phí học kỳ 617,917

322

A31728

NGUYỄN THANH THÙY

NE30a6

Nợ học phí học kỳ 917

323

A31739

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

QT30a1

Nợ học phí học kỳ 917

324

A31750

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NK30g2

Nợ học phí học kỳ 917

325

A31757

NGUYỄN MẠNH ĐỨC

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 917

326

A31758

BÙI THANH MAI

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 917

327

A31761

PHẠM NGỌC SƠN

QE30g2

Nợ học phí học kỳ 617,917

328

A31762

PHAN THỊ PHƯƠNG ANH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 617,917

329

A31763

NGHIÊM THANH QUANG

NE30a7

Nợ học phí học kỳ 617,917

330

A31770

NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC

NK30e2

Nợ học phí học kỳ 917

331

A31778

NÔNG QUỲNH TRANG

NZ30h2

Nợ học phí học kỳ 917

332

A31784

HOÀNG THỊ NGỌC

SN30h3

Nợ học phí học kỳ 917

333

A31789

LÊ THỊ HẰNG

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 917

334

A31793

NGUYỄN THU TRANG

QE30h4

Nợ học phí học kỳ 617,917

335

A31794

NGUYỄN THỊ TÀI LINH

XV30h2

Nợ học phí học kỳ 917

336

A31796

NGUYỄN NGỌC GIANG

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

337

A31811

VŨ THỊ THANH PHƯƠNG

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 617,917

338

A31817

NGUYỄN THANH HÒA

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 917

339

A31833

NGUYỄN HẢI HÀ

NE30a7

Nợ học phí học kỳ 617,917

340

A31844

NGUYỄN VĂN QUÝ

NJ30s1

Nợ học phí học kỳ 917

341

A31845

LÊ DIỆU LINH

NZ30e1

Nợ học phí học kỳ 917

342

A31871

NGHIÊM XUÂN LONG

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

343

A31872

HÀ THỊ MẾN

QB30h2

Nợ học phí học kỳ 917

344

A31895

TRẦN HOÀNG NAM

QF30b1

Nợ học phí học kỳ 617,917

345

A31910

NGÔ PHƯƠNG DUNG

QA30h5

Nợ học phí học kỳ 917

346

A31911

TRỊNH THỊ CẨM CHÚC

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 617,917

347

A31912

NGUYỄN BÙI HẠNH TRANG

NE30a7

Nợ học phí học kỳ 917

348

A31926

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

XV30h2

Nợ học phí học kỳ 917

349

A31935

TẠ BÍCH NGỌC

QT30a1

Nợ học phí học kỳ 917

350

A31936

NGUYỄN THU HIỀN

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 917

351

A31953

LÊ HẢI ĐĂNG

XW30h1

Nợ học phí học kỳ 917

352

A31957

NGHIÊM THỊ KIM OANH

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 917

353

A31963

LÊ HỒNG HUY

QT30c1

Nợ học phí học kỳ 617,917

354

A31967

LÂM KHÁNH LINH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 617,917

355

A31968

NGUYỄN HOÀNG VÂN

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617

356

A31971

LÊ THỊ TUYẾT

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 917

357

A31977

HOÀNG PHƯƠNG ANH

QE30e1

Nợ học phí học kỳ 917

358

A31978

BÙI TIN KHÁNH

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 917

359

A31985

TỐNG KHÁNH LINH

QA30h5

Nợ học phí học kỳ 917

360

A31988

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

XV30h2

Nợ học phí học kỳ 917

361

A31991

LUYỆN HUYỀN VY

QM30g1

Nợ học phí học kỳ 917

362

A31993

BÙI HOÀNG ANH

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 917

363

A31998

TRÌNH HẢI YẾN

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 917

364

A32000

NGUYỄN THANH HUYỀN

QT30a1

Nợ học phí học kỳ 917

365

A32006

LÊ XUÂN VY

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

366

A32008

NGUYỄN HỮU ĐỨC THÀNH

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

367

A32010

ĐOÀN KHÁNH HUYỀN

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 917

368

A32015

HÀ THỊ LAN ANH

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 917

369

A32016

PHẠM ANH TÚ

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

370

A32017

CÙ PHƯƠNG THẢO

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 917

371

A32019

ĐINH HẢI LINH

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 617,917

372

A32027

QUÁCH DIỆU ANH

NJ30g3

Nợ học phí học kỳ 917

373

A32029

ĐỖ NGỌC HIỀN

QE30e1

Nợ học phí học kỳ 917

374

A32030

NGUYỄN ANH CƯỜNG

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 617,917

375

A32039

ĐINH HÀ HOÀNG MINH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 917

376

A32040

TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO

QA30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

377

A32043

TRIỆU THỊ NGUYỆT HÀ

QT30g3

Nợ học phí học kỳ 917

378

A32045

NGUYỄN XUÂN HOÀNG ANH

XV30h2

Nợ học phí học kỳ 917

379

A32046

NGUYỄN HỒNG THÁI

NZ30h2

Nợ học phí học kỳ 917

380

A32052

PHẠM THANH BÌNH

QF30g1

Nợ học phí học kỳ 917

381

A32053

NGUYỄN MINH QUANG

QE30e1

Nợ học phí học kỳ 917

382

A32055

ĐÀO THỊ BẢO LINH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 617,917

383

A32059

ĐỖ HƯƠNG QUỲNH

QM30e1

Nợ học phí học kỳ 917

384

A32061

NGUYỄN THỊ TƯƠI

NE30a10

Nợ học phí học kỳ 917

385

A32062

NGUYỄN CÔNG MINH

SD30g1

Nợ học phí học kỳ 617,917

386

A32064

NGUYỄN THỊ THU THÚY

QT30g3

Nợ học phí học kỳ 617,917

387

A32072

TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

QA30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

388

A32073

TÔN THẤT QUỐC TRUNG

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 917

389

A32088

NGUYỄN THỊ LAN ANH

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 617,917

390

A32093

BÙI DUY THÀNH

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

391

A32095

NGUYỄN ANH TUẤN

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 917

392

A32097

ĐỖ MAI DƯƠNG

NE30a8

Nợ học phí học kỳ 917

393

A32098

NGUYỄN THỊ HIỀN

SN30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

394

A32099

NGUYỄN HOÀNG ANH

QF30e1

Nợ học phí học kỳ 917

395

A32102

LÊ ĐOÀN NGỌC ANH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 917

396

A32103

CAO MINH QUANG

QF30e1

Nợ học phí học kỳ 917

397

A32104

LÊ THỊ THÙY LINH

QA30h5

Nợ học phí học kỳ 917

398

A32105

VŨ THỊ HOÀI LINH

SP30h1

Nợ học phí học kỳ 917

399

A32106

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

400

A32108

ĐỖ THỊ THANH

QE30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

401

A32111

VŨ ANH ĐỨC

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 617,917

402

A32112

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

QT30e3

Nợ học phí học kỳ 917

403

A32114

LÊ HẢI LONG

TC30h1

Nợ học phí học kỳ 617,917

404

A32117

NGUYỄN MINH SANG

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 617,917

405