Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO V/v Gia hạn thời gian hủy thẻ BIDV

 

THÔNG BÁO

V/v Gia hạn thời gian hủy thẻ BIDV

     A.  Thông báo về việc gia hạn thời gian hủy thẻ BIDV:

Để hỗ trợ sinh viên chưa nhận thẻ trong đợt 1 trả thẻ vừa qua, BIDV Hoàn Kiếm đã gia hạn thời gian hủy thẻ từ 31/12/2017 đến hết ngày 31/01/2018. Như vậy, tất cả các bạn sinh viên đăng ký làm thẻ BIDV nhưng chưa nhận cần đến lấy thẻ trước ngày 31/01/2018. Sau ngày trên, SV không nhận thẻ coi như không có nhu cầu sử dụng, BIDV sẽ thực hiện hủy thẻ và thu phí theo quy định hiện hành.

v Địa điểm trả thẻ: PGD Khách hàng cá nhân – BIDV Hoàn Kiếm, Tầng 1, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội (gặp Mr Thắng)

v Hạn cuối: 31/01/2018

v Phí hủy thẻ:  - ATM: 22.000 vnd/ thẻ

                     - Master: 33.000 vnd/ thẻ  (trừ trực tiếp vào tài khoản nộp học phí tại BIDV)

B.   Thông tin sinh viên chưa nhận thẻ BIDV:

STT

CIF

Loại thẻ

Tên Sinh viên

Đợt trả thẻ

Số điện thoại

1

9921397

ATM

VU DUC PHUONG

DHTL 1

0984928023

2

10148990

ATM

DU LAN ANH

DHTL 1

0868482819

3

10148786

ATM

NGUYEN NGOC ANH

DHTL 1

0971955125

4

10149123

ATM

TRAN THI PHUONG ANH

DHTL 1

0988069840

5

10149127

ATM

VU QUYNH ANH

DHTL 1

01692680886

6

10149047

ATM

PHUNG TRI ANH

DHTL 1

0933953928

7

10148715

ATM

TRAN THI QUYNH CHAU

DHTL 1

0971089582

8

10149163

ATM

PHAN HAI DANG

DHTL 1

01259119975

9

10149211

ATM

TRAN HUU DAT

DHTL 1

01637149212

10

10215737

ATM

PHAM HUU DUC

DHTL 1

0868605863

11

10148865

ATM

NGUYEN MINH DUC

DHTL 1

01628776299

12

10157244

ATM

NGUYEN HA GIANG

DHTL 1

0967983990

13

10148795

ATM

NGUYEN THUY HA

DHTL 1

0969153499

14

10148899

ATM

HA LE HOANG HAI

DHTL 1

0949252699

15

10148916

ATM

VU BAO HAN

DHTL 1

0972199979

16

10215744

ATM

NGUYEN THI HANG

DHTL 1

0972823999

17

10149103

ATM

TRAN THI THANH HAO

DHTL 1

01633892917

18

10215556

ATM

NGUYEN MINH HIEN

DHTL 1

0913594488

19

10215519

ATM

DO NGOC HIEN

DHTL 1

01222389489

20

10148941

ATM

NGUYEN THI THU HIEN

DHTL 1

0915163902

21

10215505

ATM

NGUYEN MINH HIEU

DHTL 1

0973185557

22

10148897

ATM

LE TRUNG HIEU

DHTL 1

0987291199

23

10149210

ATM

NGUYEN MAI HUONG

DHTL 1

0964170702

24

10148853

ATM

VU DUC HUY

DHTL 1

0963229471

25

10157233

ATM

NGUYEN VAN HUY

DHTL 1

26

10149007

ATM

NGUYEN MINH HUYEN

DHTL 1

0963524840

27

10215563

ATM

DAO THI MY HUYEN

DHTL 1

01240109137

28

10148801

ATM

DAO DUC KHANG

DHTL 1

0934672052

29

10215758

ATM

DO HA KHANH

DHTL 1

0985036566

30

10149159

ATM

NGUYEN QUOC KHANH

DHTL 1

01638035213

31

10149231

ATM

NGUYEN THI THANH LAM

DHTL 1

01643943453

32

10215762

ATM

NGUYEN TUNG LAM

DHTL 1

01654678099

33

10149233

ATM

LE HONG LINH

DHTL 1

0914116338

34

10148804

ATM

TA KHANH LINH

DHTL 1

0966868056

35

10215695

ATM

TRAN NHAT LINH

DHTL 1

0904849899

36

10149204

ATM

NGO PHUONG LINH

DHTL 1

01257181561

37

10148769

ATM

LE THI THUY LINH

DHTL 1

01235281825

38

10215776

ATM

NGUYEN NGOC MAI

DHTL 1

0961029355

39

10215782

ATM

AN HAI MINH

DHTL 1

01287155369

40

10157194

ATM

TRAN QUANG MINH

DHTL 1

0982212078

41

10212028

ATM

NGUYEN THI NHAT MY

DHTL 1

0983408620

42

10149263

ATM

NGUYEN PHUONG NAM

DHTL 1

0912770247

43

10149203

ATM

VUONG KIM NGAN

DHTL 1

01696052085

44

10215786

ATM

NGUYEN VAN NGHIEP

DHTL 1

01626027073

45

10148879

ATM

VU MINH NGOC

DHTL 1

0965988734

46

10157204

ATM

PHAM NHU NGOC

DHTL 1

01662055690

47

10149057

ATM

TRAN KIEU OANH

DHTL 1

01692269540

48

10148685

ATM

NGUYEN VAN QUY

DHTL 1

01652461997

49

10149441

ATM

PHAM XUAN QUYNH

DHTL 1

01636157410

50

10148944

ATM

DANG THANH SON

DHTL 1

0966407709

51

10215520

ATM

NGUYEN PHUONG THANH

DHTL 1

0975980811

52

10148762

ATM

DO THI THANH

DHTL 1

0912924029

53

10148910

ATM

NGUYEN THI THANH

DHTL 1

0962246548

54

10149187

ATM

NGUYEN PHUONG THAO

DHTL 1

01665244033

55

10215497

ATM

TRUONG PHUONG THAO

DHTL 1

0942005686

56

10149162

ATM

NGUYEN THANH THAO

DHTL 1

01673142209

57

10148981

ATM

LUONG THI THU THAO

DHTL 1

0984325250

58

10157220

ATM

NGUYEN DO HOAI THUON

DHTL 1

01638688558

59

10148773

ATM

LE THUONG THUONG

DHTL 1

01663538810

60

10157232

ATM

DINH THI THU THUY

DHTL 1

01685405992

61

10149158

ATM

PHAM NHAT TIEN

DHTL 1

01636796516

62

10148995

ATM

NGUYEN THI THANH TRA

DHTL 1

01658906128

63

10215819

ATM

NGUYEN THU TRA

DHTL 1

0902698986

64

10215687

ATM

NGUYEN THU TRA

DHTL 1

0

65

10215823

ATM

NGUYEN THI TRANG

DHTL 1

01648075549

66

10215824

ATM

TA THI TRANG

DHTL 1

0904975362

67

10157184

ATM

PHAM THI THU TRANG

DHTL 1

0973688762

68

10148756

ATM

LUU DUC TRUNG

DHTL 1

01628706584

69

10215839

ATM

VU QUOC TUAN

DHTL 1

0928666688

70

10148708

ATM

TA THANH TUNG

DHTL 1

0964533452

71

10149291

ATM

HOANG LE NHA UYEN

DHTL 1

01653844801

72

10157169

ATM

NGUYEN HOANG VAN

DHTL 1

01634365767

73

10167583

ATM

KIM KIM NGOC

DHTL 1

0965303028

74

10074524

ATM

DO THI MINH NGUYET

DHTL 2

01668126291

75

5600142

ATM

TRAN THI HOANG ANH

DHTL 2

01646340477

76

8963283

ATM

NGUYEN DUC HIEN

DHTL 2

01626314358

77

10149796

ATM

LE THI MINH HUONG

DHTL 2

0969239582

78

10149753

ATM

NGUYEN KHANH HUY

DHTL 2

01254125845

79

10149826

ATM

NGUYEN THI THU

DHTL 2

0978383641

80

10157289

ATM

LE THI HOA

DHTL 2

0869177618

81

10149933

ATM

NGUYEN THI THUY HANG

DHTL 2

0986980335

82

10149549

ATM

PHAM THI HA PHUONG

DHTL 2

0969355921

83

10149735

ATM

NGUYEN THI HA

DHTL 2

0972381121

84

10149487

ATM

TRAN TIEN DAT

DHTL 2

01659302345

85

10157310

ATM

DAO THI THUY LINH

DHTL 2

01694521288

86

10061919

ATM

TRAN VAN SON

DHTL 2

0968390201

87

10149522

ATM

VU PHUONG THAO

DHTL 2

0979261881

88

10149495

ATM

NGO THI HAI LY

DHTL 2

0988723900

89

10501277

ATM

NGUYEN THI THU

DHTL 2

01235697477

90

10501292

ATM

DO THU HUONG

DHTL 2

0985364504

91

10496658

ATM

TRINH THI VAN

DHTL 2

01665400541

92

10496659

ATM

LE HAI DANG

DHTL 2

01673231999

93

10496665

ATM

DOAN THI HOA

DHTL 2

0945821072

94

10496669

ATM

NGUYEN PHU HOANG

DHTL 2

0984835560

95

10496675

ATM

DONG THI NGOC

DHTL 2

01692438135

96

10496680

ATM

NGUYEN THI HOA

DHTL 2

01699286994

97

10496700

ATM

VU PHUONG THAO

DHTL 2

0965729877

98

10496715

ATM

TRAN THU TRANG

DHTL 2

0984654220

99

10496717

ATM

VU PHAN QUYNH TRANG

DHTL 2

01647841819

100

10149388

MASTER

NGUYEN DIEP ANH

DHTL 1

01675953333

101

10149317

MASTER

HOANG THI MAI ANH

DHTL 1

0987047893

102

10149405

MASTER

PHUNG PHUONG ANH

DHTL 1

0969715217

103

10149315

MASTER

PHAM THANH BINH

DHTL 1

0918803560

104

10149384

MASTER

PHAM MY DUNG

DHTL 1

0963420512

105

10149331

MASTER

NGUYEN TUNG DUONG

DHTL 1

0917902327

106

9271840

MASTER

LE THI ANH LINH

DHTL 1

0977352375

107

10149319

MASTER

DAO THI BAO LINH

DHTL 1

01294139388

108

10149292

MASTER

VU NGAN LINH

DHTL 1

01666112890

109

10149320

MASTER

DO NGOC MINH

DHTL 1

0983432704

110

10149434

MASTER

NGUYEN NGOC QUYNH

DHTL 1

01694737299

111

10149418

MASTER

PHAM HONG SON

DHTL 1

01234810199

112

10149385

MASTER

LE THU THAO

DHTL 1

01249921999

113

10149366

MASTER

MAI THU THAO

DHTL 1

01255915507

114

10149325

MASTER

BUI DUC CAO THIEN

DHTL 1

0912012294

115

10149352

MASTER

NGUYEN HUU THUY

DHTL 1

01664849488

116

10149386

MASTER

NGUYEN NGAN TRANG

DHTL 1

0988570988

117

10149323

MASTER

CAO THANH TU

DHTL 1

0942347793

118

10149664

MASTER

NGUYEN HOANG SON

DHTL 2

0902294572Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.