THÔNG BÁO Nhận phúc khảo bài thi kết thúc học phần cao học đợt 2, Học kỳ I năm học 2016 - 2017

Phòng Sau đại học nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc khảo bài thi kết thúc học phần cao học đợt 1, Học kỳ I năm học 2016 - 2017

Phòng Sau đại học nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc khảo bài thi kết thúc học phần cao học Học kỳ III năm học 2015 - 2016

Phòng Sau đại học nhận đơn phúc khảo bài thi của học viên cao hoc.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc khảo bài thi kết thúc học phần cao học đợt 2, Học kỳ II năm học 2015 - 2016

Phòng Sau đại học nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc khảo bài thi kết thúc học phần cao học đợt 1, Học kỳ I năm học 2015 - 2016

Phòng Sau đại học nhận đơn xin phúc khảo bài thi học kỳ của học viên cao học

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.