Tin tức

THÔNG BÁO: V/v xét duyệt đề cương và đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014

007Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học xin trân trọng thông báo tới các cá nhân/tập thể cán bộ/giáo viên và sinh viên các Phòng/Ban/Khoa/Bộ môn/Trung tâm về việc xét duyệt đề cương và đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học trong năm học 2013 – 2014

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.