Tin tức

PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ TỘI PHẠM VỊ THÀNH NIÊN

3Ngày 16/07/2014, Trường Đại học Thăng Long cùng Viện Truyền thống - Phát triển và tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo “Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu vấn đề Tội phạm Vị thành niên”. Các chuyên gia có mặt trong hội thảo đã có những phân tích và bàn luận sâu sắc về vấn đề này.

Xem tiếp...

HỘI THẢO SỞ HỮU TRÍ TUỆ, QUYỀN TÁC GIẢ VÀ VAI TRÒ QUẢN LÝ TẬP THỂ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3Sáng ngày 19/04/2014, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức thành công “Hội thảo Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và vai trò quản lý tập thể trong giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học”. Buổi hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề sở hữu trí tuệ và quyền tác giả cho cán bộ, giảng viên trong trường cùng đông đảo đại biểu tham dự hội thảo.

Xem tiếp...

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC THĂNG LONG VÀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM

7Ngày 14/04/2014, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam. Buổi lễ mở ra những cơ hội lớn trong phát triển công tác nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Thăng Long.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v gửi báo cáo toàn văn tại hội nghị khoa học năm 2013

014Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học trân trọng thông báo tới các cá nhân/tập thể giáo viên và sinh viên các Phòng/Khoa/Bộ môn/Trung tâm đã hết thời hạn gửi tóm tắt báo cáo tại Hội nghị khoa học năm 2013, Phòng thông báo những vấn đề sau

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Về Kế hoạch nghiên cứu khoa học, khai báo lý lịch khoa học năm học 2013 - 2014

020Để triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học trân trọng thông báo tới các Phòng/Ban/Khoa/Bộ môn/Trung tâm về việc gửi Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014 của đơn vị và khai báo lý lịch khoa học đối với giáo viên, Nhà khoa học làm quản lý đang công tác tại trường (theo các mẫu kèm theo dưới đây).

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.